Thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật - hỏi và đáp

Các nội dung chính của Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm Các nội dung chính của Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm
 
Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm phải có các nội dung chính sau đây: Số, ngày, tháng, năm của quyết định kháng nghị; Chức vụ của người ra quyết định kháng nghị...

>>chi tiết
Thủ tục và thẩm quyền để xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Thủ tục và thẩm quyền để xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm tổ chức việc nghiên cứu hồ sơ vụ án, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, báo cáo Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xem ...
>>chi tiết
Yêu cầu, kiến nghị, đề nghị xem xét lại quyết định của hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Yêu cầu, kiến nghị, đề nghị xem xét lại quyết định của hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
 
Khi có căn cứ xác định quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc phát hiện tình tiết quan trọng mới có thể làm thay đổi cơ bản nội ...
>>chi tiết
Thẩm quyền của Hội đồng tái thẩm Thẩm quyền của Hội đồng tái thẩm
 
Hội đồng tái thẩm có các quyền sau đây: Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, Huỷ bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để xét xử sơ thẩm ...
>>chi tiết
Người có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm và thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm Người có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm và thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm
 
Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án các cấp ...
>>chi tiết
Quy định về thông báo và xác minh những tình tiết mới được phát hiện Quy định về thông báo và xác minh những tình tiết mới được phát hiện
 
Đương sự hoặc cá nhân, cơ quan, tổ chức khác có quyền phát hiện tình tiết mới của vụ án và thông báo bằng văn bản cho những người có quyền kháng nghị ...
>>chi tiết
Căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm Căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm
 
Bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục tái thẩm khi có một trong những căn cứ sau đây: Mới phát hiện được tình tiết quan trọng ...
>>chi tiết
Tính chất của tái thẩm Tính chất của tái thẩm
 
Tái thẩm là xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì có những tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án, quyết định mà ...
>>chi tiết
Hiệu lực của quyết định giám đốc thẩm và người được nhận quyết định giám đốc thẩm Hiệu lực của quyết định giám đốc thẩm và người được nhận quyết định giám đốc thẩm
 
Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày Hội đồng giám đốc thẩm ra quyết định. Trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định, Hội đồng giám đốc thẩm ...
>>chi tiết
Nội dung của quyết định giám đốc thẩm Nội dung của quyết định giám đốc thẩm
 
Hội đồng giám đốc thẩm ra quyết định nhân danh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quyết định giám đốc thẩm phải có các nội dung sau đây: Ngày, tháng, năm và địa điểm mở phiên toà ...
>>chi tiết
Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ giải quyết vụ án Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ giải quyết vụ án
 
Hội đồng giám đốc thẩm quyết định hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ giải quyết vụ án, nếu vụ án đó thuộc một trong các trường hợp: nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân ...
 
 
>>chi tiết
Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị
 
Hội đồng giám đốc thẩm ra quyết định huỷ bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị để xét xử sơ thẩm lại hoặc xét xử phúc thẩm lại trong các trường hợp sau đây Việc thu thập chứng ...
>>chi tiết
Quy định về giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Tòa án cấp dưới đã bị hủy hoặc bị sửa Quy định về giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Tòa án cấp dưới đã bị hủy hoặc bị sửa

Hội đồng giám đốc thẩm ra quyết định huỷ bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định của Toà án cấp dưới xét xử đúng pháp luật, nhưng đã bị ...
>>chi tiết
Thẩm quyền của Hội đồng giám đốc thẩm Thẩm quyền của Hội đồng giám đốc thẩm

Hội đồng giám đốc thẩm có các quyền sau đây: Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; Giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của ...
>>chi tiết
Phạm vi giám đốc thẩm Phạm vi giám đốc thẩm
 
Hội đồng giám đốc thẩm chỉ xem xét lại phần quyết định của bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị hoặc có liên quan đến việc xem xét nội dung kháng nghị ...
>>chi tiết
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan