Thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp sơ thẩm - Hỏi và đáp

Phương thức gửi đơn khởi kiện Phương thức gửi đơn khởi kiện
 
Người khởi kiện vụ án gửi đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết giải quyết vụ án bằng phương thức...
>>chi tiết
Quy  định về sự có mặt của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự Quy định về sự có mặt của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt; trường hợp có người vắng mặt...
 
>>chi tiết
Các trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án dân sự Các trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

Sau khi thụ lý vụ án thuộc thẩm quyền của mình, Toà án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự trong các trường hợp sau đây...
>>chi tiết
Ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự Ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự

Hết thời hạn bảy ngày, kể từ ngày lập biên bản hoà giải thành mà không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó thì Thẩm phán chủ trì phiên hoà giải...
>>chi tiết
Quyền, nghĩa vụ của người nhận được thông báo thụ lý vụ án Quyền, nghĩa vụ của người nhận được thông báo thụ lý vụ án

Trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận được thông báo, người nhận được thông báo, người được thông báo phải nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu
>>chi tiết
Thời hạn cấp trích lục bản án, bản án tại tòa án cấp sơ thẩm Thời hạn cấp trích lục bản án, bản án tại tòa án cấp sơ thẩm
 
Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên toà, các đương sự, cơ quan, tổ chức khởi kiện được Toà án cấp trích lục bản án...
 
>>chi tiết
Sửa đổi, bổ sung bản án Sửa đổi, bổ sung bản án
 
Sau khi tuyên án xong thì không được sửa chữa, bổ sung bản án, trừ trường hợp phát hiện lỗi rõ ràng về chính tả, về số liệu do nhầm lẫn hoặc tính toán sai. Việc sửa chữa, bổ sung....
 
>>chi tiết
Thủ tục khi tuyên án tại tòa án cấp sơ thẩm Thủ tục khi tuyên án tại tòa án cấp sơ thẩm
 
Khi tuyên án, mọi người trong phòng xử án phải đứng dậy, trừ trường hợp đặc biệt được phép của chủ toạ phiên toà. Chủ toạ phiên toà hoặc một thành viên khác của Hội đồng xét xử...

>>chi tiết
Nội dung bản án sơ thẩm Nội dung bản án sơ thẩm
 
Toà án ra bản án nhân danh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bản án gồm có phần mở đầu, phần nội dung vụ án và nhận định của Toà án, phần quyết định...
 
>>chi tiết
Quy định về nghị án tại tòa án cấp sơ thẩm Quy định về nghị án tại tòa án cấp sơ thẩm
 
Sau khi kết thúc phần tranh luận, Hội đồng xét xử vào phòng nghị án để nghị án. Chỉ có các thành viên của Hội đồng xét xử mới có quyền nghị án. Khi nghị án, các thành viên của...
 
>>chi tiết
Phiên tòa trở lại việc hỏi Phiên tòa trở lại việc hỏi
 
Qua tranh luận, nếu xét thấy có tình tiết của vụ án chưa được xem xét, việc xem xét chưa được đầy đủ hoặc cần xem xét thêm chứng cứ thì Hội đồng xét xử quyết định...
 
 
>>chi tiết
Quy định về phát biểu của kiểm sát viên Quy định về phát biểu của kiểm sát viên
 
Trong trường hợp Kiểm sát viên tham gia phiên toà thì sau khi những người tham gia tố tụng phát biểu tranh luận và đối đáp xong, chủ toạ phiên toà đề nghị Kiểm sát viên...
 
>>chi tiết
Quy định về phát biểu khi tranh luận và đối đáp Quy định về phát biểu khi tranh luận và đối đáp
 
Khi phát biểu về đánh giá chứng cứ, đề xuất quan điểm của mình về việc giải quyết vụ án, người tham gia tranh luận phải căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã thu thập được...
 
 
 
>>chi tiết
Trình tự phát biểu khi tranh luận Trình tự phát biểu khi tranh luận
 
Sau khi kết thúc việc hỏi, Hội đồng xét xử chuyển sang phần tranh luận tại phiên toà. Trình tự phát biểu khi tranh luận được thực hiện như sau...
 
 
 
>>chi tiết
Kết thúc việc hỏi tại phiên tòa Kết thúc việc hỏi tại phiên tòa
 
Khi nhận thấy các tình tiết của vụ án đã được xem xét đầy đủ thì chủ toạ phiên toà hỏi Kiểm sát viên, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự...
 
 
>>chi tiết
Trang: 1 2 3 4 5  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan