Các quy định về thừa kế - Hỏi và đáp

Phân chia di sản trong trường hợp có người thừa kế mới hoặc có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế Phân chia di sản trong trường hợp có người thừa kế mới hoặc có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế
 
Trong trường hợp đã phân chia di sản mà xuất hiện người thừa kế mới thì không thực hiện việc phân chia di sản bằng hiện vật...
 
              
>>chi tiết
Quy định  về những trường hợp bị hạn chế phân chia di sản Quy định về những trường hợp bị hạn chế phân chia di sản
 
Trong trường hợp theo ý chí của người lập di chúc hoặc theo thỏa thuận của tất cả những người thừa kế, di sản chí được phân chia sau một thời hạn nhất định... 
 
              
>>chi tiết
Việc phân chia di sản theo pháp luật Việc phân chia di sản theo pháp luật
 
Khi phân chia di sản nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng...
 
              
>>chi tiết
Việc phân chia di sản theo di chúc Việc phân chia di sản theo di chúc
 
Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc, nếu di chúc không xác định rõ phần của những người thừa kế thì di sản được chia đều...
 
              
>>chi tiết
Việc thanh toán nghĩa vụ tài sản và các chi phí liên quan Việc thanh toán nghĩa vụ tài sản và các chi phí liên quan
 
Khi chia di sản thừa kế thì các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế được thanh toán theo thứ tự sau đây: Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng...
 
              
>>chi tiết
Người phân chia di sản Người phân chia di sản
 
Người phân chia di sản có thể đồng thời là người quản lý di sản được chỉ định trong di chúc hoặc được những người thừa kế thỏa thuận cử ra...
 
              
>>chi tiết
Việc những người thừa kế họp mặt, thỏa thuận Việc những người thừa kế họp mặt, thỏa thuận
 
Sau khi có thông báo về việc mở thừa kế hoặc di chúc được công bố, những người thừa kế có thể họp mặt và thỏa thuận những điều sau đây: Cử người quản lý di sản...
 
              
>>chi tiết
Việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác Việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác
 
Trong trường hợp vợ chồng đã chia tài sản chung khi hôn nhân còn tồn tại mà sau đó một người chết thì người còn sống vẫn được thừa kế di sản...
 
              
>>chi tiết
Quy định quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế Quy định quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế

Con riêng và bố dượng, mẹ kế nếu có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con thì được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản...
 
              
>>chi tiết
Quy định quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ Quy định quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ

Con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định của BLDS về thừa kế theo pháp luật và thừa kế kế vị...
 
              
>>chi tiết
Khái niệm thừa kế thế vị Khái niệm thừa kế thế vị

Thừa kế thế vị được hiểu là trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản...
 
              
>>chi tiết
Quy định về thứ tự thừa kế theo pháp luật Quy định về thứ tự thừa kế theo pháp luật

Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau: Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết...
 
              
>>chi tiết
Quy định về thừa kế theo pháp luật Quy định về thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định, thừa kế theo pháp luật được áp dụng cho những trường hợp sau đây...
 
             
>>chi tiết
Cách thực hiện việc giải thích nội dung di chúc Cách thực hiện việc giải thích nội dung di chúc

Trong trường hợp nội dung di chúc không rõ ràng dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau thì người công bố di chúc và người thừa kế phải cùng nhau giải thích nội dung di chúc...
 
             
>>chi tiết
Cách thực hiện việc công bố di chúc Cách thực hiện việc công bố di chúc

Trong trường hợp di chúc bằng văn bản được lưu giữ tại cơ quan công chứng thì công chứng viên là người công bố di chúc...
              
>>chi tiết
Trang: 1 2 3 4  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan