Các quy định về chuyển quyền sử dụng đất - Hỏi và đáp

Hồ sơ thuê đất đối với doanh nghiệp Hồ sơ thuê đất đối với doanh nghiệpTheo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định người xin giao đất, thuê đất >>chi tiết
Thu tiền sử dụng đất đối với cá nhân, hộ gia đình xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Thu tiền sử dụng đất đối với cá nhân, hộ gia đình xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtXác định hạn mức giao đất ở để tính thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân khi được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất >>chi tiết
Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp cá nhân sử dụng đất chết trước khi trao Giấy chứng nhận Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp cá nhân sử dụng đất chết trước khi trao Giấy chứng nhậnTheo quy định tại Điều 25 Quyết định 24/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội quy định Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp cá nhận sử dụng đất chết trước khi trao Giấy chứng nhận >>chi tiết
Văn phòng đăng ký nhà đất Văn phòng đăng ký nhà đấtTại Điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2013 quy định cụ thể về khái niệm và chức năng của Văn phòng đăng ký đất đai >>chi tiết
Anh vợ tặng vợ chồng em gái đất phải nộp thuế gì? Anh vợ tặng vợ chồng em gái đất phải nộp thuế gì?Khi được tặng cho Quyền sử dụng đất, theo quy định của pháp luật người được tặng cho phải có nghĩa vụ nộp thuế Thu nhập cá nhân và Lệ phí trước bạ đối với phần được tặng cho, trừ trường hợp pháp luật quy định được miễn. >>chi tiết
Có nên mua nhà đất không có sổ đỏ? Có nên mua nhà đất không có sổ đỏ?Mua nhà đất không có sổ đỏ dễ gặp rủi ro nếu trong trường hợp rơi vào giải tỏa thì sẽ không được bồi thường. Hoặc khi sử dụng muốn làm yêu cầu cấp Giấy chứng nhận sẽ gặp nhiều khó khăn. >>chi tiết
Thừa kế quyền sử đụng đất được nhà nước giao cho hộ gia đình Thừa kế quyền sử đụng đất được nhà nước giao cho hộ gia đình
 
Hộ gia đình được Nhà nước giao đất nếu trong hộ có thành viên chết thì quyền sử dụng đất của thành viên đó được để lại cho những người thừa kế theo quy định tại Phần thứ tư của BLDS và pháp luật về đất đai ...
         
>>chi tiết
Quyền để thừa kế quyền sử dụng đất Quyền để thừa kế quyền sử dụng đất
 
Cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất có quyền để thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định tại Phần thứ tư của BLDS và pháp luật về đất đai ...
     
      
>>chi tiết
Thừa kế quyền sử dụng đất Thừa kế quyền sử dụng đất
 
Thừa kế quyền sử dụng đất là việc chuyển quyền sử dụng đất của người chết sang cho người thừa kế theo quy định của BLDS và pháp luật về đất đai ...
     
      
>>chi tiết
Nghĩa vụ và quyền của bên nhận góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật Nghĩa vụ và quyền của bên nhận góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật
 
Bên nhận góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất có các nghĩa vụ sau đây: Thanh toán phần lợi nhuận cho bên góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất đúng thời hạn....
 
>>chi tiết
Quyền và nghĩa vụ của bên góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật Quyền và nghĩa vụ của bên góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật
 
Về nghĩa vụ bên góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất có các nghĩa vụ sau đây: Giao đất đúng thời hạn, đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thỏa thuận trong hợp đồng; ...
   
>>chi tiết
Góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật Góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật
 
Hợp đồng góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất (3) là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó người sử đụng đất (sau đây gọi là bên góp vốn) góp phần vốn của mình bằng giá trị quyền sử dụng đất để hợp tác sản xuất, ...
 
  
>>chi tiết
Nghĩa vụ và quyền của bên được tặng cho quyến sử dụng đất Nghĩa vụ và quyền của bên được tặng cho quyến sử dụng đất
 
Về nghĩa vụ:  Đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai;  Đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai; ...
 
  
>>chi tiết
Nghĩa vụ của bên tăng cho quyền sử dụng đất Nghĩa vụ của bên tăng cho quyền sử dụng đất
 
Giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thỏa thuận; Giao đất có giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất cho bên được tặng cho để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất ...
 
  
>>chi tiết
Xử lý quyền sử dụng đất đã thế chấp Xử lý quyền sử dụng đất đã thế chấp
 
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao quyền sử dụng đất cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, còn bên được tặng cho đồng, ý nhận theo quy định của ...
 
  
>>chi tiết
Trang: 1 2 3  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan