Các quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại - Hỏi và đáp

Đối tượng được áp dụng chế độ bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bao gồm những ai ? Đối tượng được áp dụng chế độ bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bao gồm những ai ?

Mục 1 Phần I Thông tư số 10/2003/TT-BLĐTBXH quy định cụ thể đối tượng được áp dụng chế độ bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bao gồm...
 
>>chi tiết
Tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết Tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết

Bạn bị bệnh do trong quá trình làm việc tiếp xúc và nhiễm độc bụi than. Theo quy định tại Thông tư số 10/2003/TT-BLĐTBXH thì, bệnh của bạn thuộc danh mục bệnh nghề ... 
>>chi tiết
Thời hạn thực hiện việc bồi thường, trợ cấp cho người lao động Thời hạn thực hiện việc bồi thường, trợ cấp cho người lao động

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày có biên bản giám định của Hội đồng giám định y khoa hoặc của cơ quan Pháp y, người sử dụng lao động phải hoàn tất quyết định...
>>chi tiết
Hồ sơ và thủ tục đối với người bị tai nạn lao động Hồ sơ và thủ tục đối với người bị tai nạn lao động

Theo quy định tại mục 1, Phần III Thông tư số 10/2003/TT - BLĐTBXH thì việc lập hồ sơ và thủ tục đối với người bị tai nạn lao động như sau: Người sử dụng lao động có...
 
>>chi tiết
Quy định mức bồi thường tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp Quy định mức bồi thường tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Theo quy định tại điểm c, mục 1, phần II Thông tư số 10/2003/TT-BLĐTBXH ngày 18/4/2003 thì mức bồi thường tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp...
 
>>chi tiết
Trường hợp người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, làm mất các tài sản khác do doanh nghiệp giao Trường hợp người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, làm mất các tài sản khác do doanh nghiệp giao

Điều 90 Bộ luật lao động quy định, người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, làm mất các tài sản khác do doanh nghiệp giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép...
 
>>chi tiết
Quy định của pháp luật về trường hợp người lao động có hành vi gây thiệt hại cho tài sản của doanh nghiệp ? Quy định của pháp luật về trường hợp người lao động có hành vi gây thiệt hại cho tài sản của doanh nghiệp ?

Điều 89 Bộ luật Lao động quy định: người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại cho tài sản của doanh nghiệp thì phải bồi thường...
>>chi tiết
Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Bộ luật lao động, trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật mà người lao động...
 
>>chi tiết
Bồi thường khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Bồi thường khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Khoản 1 Điều 41 Bộ luật lao động quy định, người sử dụng lao động phải bồi thường thiệt hại cho người lao động nếu người sử dụng lao động đã đơn phương chấm...
>>chi tiết
Trợ cấp mất việc làm Trợ cấp mất việc làm

Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Bộ luật Lao động, mức trợ cấp mất việc làm được xác định là: cứ 01 năm làm việc trả 01 tháng lương, nhưng thấp nhất cũng...
>>chi tiết
Trường hợp doanh nghiệp thay đổi công nghệ sản xuất khiến cho lao động dôi dư, mất việc làm Trường hợp doanh nghiệp thay đổi công nghệ sản xuất khiến cho lao động dôi dư, mất việc làm

Nếu chị K đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên thì trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi công nghệ sản xuất, chị K bị mất việc...
>>chi tiết
Bồi thường chi phí dạy nghề cho người sử dụng lao động Bồi thường chi phí dạy nghề cho người sử dụng lao động

Theo quy định của khoản 4 Điều 24 Bộ luật Lao động và khoản 3, khoản 5 Điều 32 Nghị định số 02/NĐ-CP ngày 09/01/2001 của Chính phủ Quy định chi tiết ...
>>chi tiết
Trường hợp người học nghề sau khi học xong không làm việc theo cam kết Trường hợp người học nghề sau khi học xong không làm việc theo cam kết

Theo quy định tại khoản 3 Điều 24 của Bộ luật Lao động thì người học nghề sau khi học xong, nếu không làm việc theo cam kết thì phải bồi thường chi phí dạy nghề...
 
>>chi tiết
Bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng Bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng

Điều 630 của Bộ luật dân sự quy định về việc bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng như sau: cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác sản xuất...
>>chi tiết
Bồi thường thiệt hại do xâm phạm thi thể Bồi thường thiệt hại do xâm phạm thi thể

Điều 628 Bộ luật dân sự quy định về bồi thường thiệt hại do xâm phạm thi thể như sau: Cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác xâm phạm thi thể phải bồi thường thiệt hại...
>>chi tiết
Trang: 1 2 3  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan