Các quy định chung về tố tụng dân sự - Hỏi và đáp

Thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu Thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu
 
Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm...
>>chi tiết
Thời hạn tố tụng là bao lâu Thời hạn tố tụng là bao lâu
 
Thời hạn tố tụng là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác để người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng hoặc cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện...
>>chi tiết
Thông báo kết quả việc cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng Thông báo kết quả việc cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng
 
Trong trường hợp người thực hiện việc cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng không phải là Toà án hoặc cơ quan ban hành văn bản tố tụng hoặc cán bộ...
>>chi tiết
Thủ tục thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng Thủ tục thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng
 
Việc thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng chỉ được thực hiện khi pháp luật có quy định hoặc có căn cứ xác định là việc niêm yết công khai không bảo đảm cho người được cấp, tống đạt hoặc thông báo....
>>chi tiết
Thủ tục niêm yết công khai Thủ tục niêm yết công khai
 
Việc niêm yết công khai văn bản tố tụng chỉ được thực hiện khi không rõ tung tích của người được cấp, tống đạt hoặc thông báo.....
>>chi tiết
Thủ tục cấp, tống đạt hoặc thông báo trực tiếp Thủ tục cấp, tống đạt hoặc thông báo trực tiếp
 
Người thực hiện việc cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng phải trực tiếp chuyển giao cho người được cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng có liên quan....
>>chi tiết
Các phương thức cấp, tống đạt, hoặc thông báo văn bản tố tụng Các phương thức cấp, tống đạt, hoặc thông báo văn bản tố tụng
 
Việc cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng được thực hiện bằng các phương thức sau đây:...
>>chi tiết
Người thực hiện việc cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng Người thực hiện việc cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng
 Việc cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng do những người sau đây thực hiện...
>>chi tiết
Các văn bản tố tụng phải được cấp, tống đạt hoặc thông báo Các văn bản tố tụng phải được cấp, tống đạt hoặc thông báo
Văn bản tố tụng phải được cấp, tống đạt hoặc thông báo theo quy định của pháp luật bao gồm:...
>>chi tiết
Nghĩa vụ cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng Nghĩa vụ cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng
 
Toà án, Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án có nghĩa vụ cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng cho đương sự...
>>chi tiết
Chi phí cho người phiên dịch, luật sư Chi phí cho người phiên dịch, luật sư
 
Chi phí cho người phiên dịch, cho luật sư do người có yêu cầu chịu, trừ trường hợp các bên đương sự có thoả thuận khác...
>>chi tiết
Chi phí cho người làm chứng Chi phí cho người làm chứng
 
Người đề nghị Toà án triệu tập người làm chứng phải chịu tiền chi phí cho người làm chứng nếu lời làm chứng phù hợp sự thật nhưng không đúng với yêu cầu của người đề nghị....
>>chi tiết
Nghĩa vụ nộp tiền chi phí định giá Nghĩa vụ nộp tiền chi phí định giá
 
Trong trường hợp các bên đương sự không có thoả thuận khác hoặc pháp luật không có quy định khác thì nghĩa vụ nộp tiền chi phí định giá được xác định như sau....
>>chi tiết
Xử lý tiền tạm ứng chi phí định giá đã nộp Xử lý tiền tạm ứng chi phí định giá đã nộp
 
Trong trường hợp người đã nộp tiền tạm ứng chi phí định giá không phải nộp chi phí định giá thì người phải nộp chi phí định giá theo quyết định của Toà án phải....
>>chi tiết
Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí định giá Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí định giá
 
Người yêu cầu định giá phải nộp tiền tạm ứng chi phí định giá, trừ trường hợp các bên đương sự có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định....
>>chi tiết
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan