Pháp luật về công chứng - Hỏi và đáp

Tính phí công chứng căn cứ vào bảng giá tính lệ phí trước bạ Tính phí công chứng căn cứ vào bảng giá tính lệ phí trước bạ
Căn cứ và mức thu phí được quy định tại Thông tư số 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.
>>chi tiết
Thẩm quyền chứng nhận hợp đồng mua bán xe Thẩm quyền chứng nhận hợp đồng mua bán xe
Khi bạn mua bán xe thì bạn có thể đến bất kỳ tổ chức công chứng nào để yêu cầu công chứng hợp đồng mua bán xe đó.
>>chi tiết
Biên bản kết thúc niêm yết khai nhận thừa kế Biên bản kết thúc niêm yết khai nhận thừa kế
Thủ tục niêm yết thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, khai nhận di sản thừa kế hiện nay được thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 04/2013/NĐ-CP.
>>chi tiết
Thủ tục hủy hợp đồng ủy quyền Thủ tục hủy hợp đồng ủy quyền
Thủ tục hủy hợp đồng ủy quyền. Việc công chứng viên chỉ thu hồi các bản hợp đồng ủy quyền đã phát hành mà không làm văn bản hủy là sai. Điều 44 Luật công chứng.
>>chi tiết
Chuyển nhượng QSD đất nhưng trên đất có tài sản thuộc sở hữu của người khác Chuyển nhượng QSD đất nhưng trên đất có tài sản thuộc sở hữu của người khác
Công chứng là việc công chứng viên chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của HĐ, giao dịch khác bằng văn bản mà theo QĐ của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.
>>chi tiết
Quy định về nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn Quy định về nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn
Điều 95 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định về nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn như sau.
>>chi tiết
Định đoạt tài sản có trước thời kỳ hôn nhân Định đoạt tài sản có trước thời kỳ hôn nhân
Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định về tài sản chung và tài sản riêng của vợ chồng như sau.
>>chi tiết
Thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Hợp đồng ủy quyền giữa anh B, chị C và anh A đã hết hiệu lực kể từ thời điểm anh A chết theo quy định tại khoản 4 Điều 589 Bộ luật Dân sự.
>>chi tiết
Quy định về thẩm quyền công chứng Quy định về thẩm quyền công chứng
Hình thức hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 689 Bộ luật Dân sự 2005 (về hình thức chuyển quyền sử dụng đất nói chung) và Điều 129 Luật Đất đai 2003 là phải được lập thành văn bản.
>>chi tiết
Bên nhận chuyển nhượng trong HĐ chuyển nhượng QSD đất Bên nhận chuyển nhượng trong HĐ chuyển nhượng QSD đất
Khoản 2 Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình quy định: Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên của cả vợ chồng.
>>chi tiết
Thủ tục thừa kế và phân chia di sản thừa kế Thủ tục thừa kế và phân chia di sản thừa kế
Thừa kế và thủ tục phân chia di sản thừa kế được quy định rất cụ thể trong Bộ luật Dân sự 2005Luật Công chứng 2007 và các văn bản hướng dẫn.
>>chi tiết
Thủ tục công chứng văn bản hủy bỏ hợp đồng Thủ tục công chứng văn bản hủy bỏ hợp đồng
Việc sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thoả thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó và phải được công chứng.
>>chi tiết
Chuyển giao các HĐ, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng thực Chuyển giao các HĐ, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng thực
 Luật Đất đai 2003 và Bộ luật Dân sự 2005 đều quy định các trường hợp chuyển quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.
>>chi tiết
Hồ sơ yêu cầu công chứng Hồ sơ yêu cầu công chứng
Khi yêu cầu công chứng thì cần xuất trình các hồ sơ theo quy định chung tại Điều 35 Luật Công chứng.
>>chi tiết
Thẩm quyền sửa đổi bổ sung hợp đồng công chứng Thẩm quyền sửa đổi bổ sung hợp đồng công chứng
Điều 44 Luật Công chứng quy định về việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch như sau.
>>chi tiết
Trang: 1 2 3 4  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan