Pháp luật về chứng thực - Hỏi và đáp

Lệ phí chứng thực hợp đồng chuyển nhượng QSD và tài sản gắn liền với đất
Theo quy định tại Phụ lục 2 về biểu mức thu lệ phí chứng thực áp dụng tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện (đồng thời được áp dụng cho Uỷ ban nhân dân cấp xã) ban hành kèm theo.
>>chi tiết
Chứng thực Sơ yếu lý lịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực Sơ yếu lý lịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã
Sơ yếu lý lịch là những thông tin về nhân thân, về hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh chính trị-xã hội, trình độ văn hóa chuyên môn, quá trình tham gia công tác của công dân.
>>chi tiết
Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở
Theo quy định tại Điều 492 Bộ luật Dân sự năm 2005, “Hợp đồng thuê nhà ở phải được lập thành văn bản, nếu thời hạn thuê từ sáu tháng trở lên thì phải có công chứng hoặc chứng thực.
>>chi tiết
Thẩm quyền chứng thực sơ yếu lý lịch Thẩm quyền chứng thực sơ yếu lý lịch
Sơ yếu lý lịch là những thông tin về nhân thân, về hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh chính trị-xã hội, trình độ văn hóa chuyên môn, quá trình tham gia công tác của công dân.
>>chi tiết
Thẩm quyền chứng thực giao dịch của Ủy ban nhân dân cấp xã Thẩm quyền chứng thực giao dịch của Ủy ban nhân dân cấp xã
Trước hết, cần khẳng định biên bản họp gia đình về phân chia tài sản là một loại giao dịch.
>>chi tiết
Chứng thực chữ ký trong tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Chứng thực chữ ký trong tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được quy định tại Điều 67 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.
>>chi tiết
Quy định của pháp luật về những văn bản không được chứng thực Quy định của pháp luật về những văn bản không được chứng thực
Điều 16 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/5/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký quy định trường hợp không được chứng thực bản sao từ bản chính.
>>chi tiết
Thẩm quyền chứng thực các giấy tờ tiếng nước ngoài Thẩm quyền chứng thực các giấy tờ tiếng nước ngoài
Thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính được quy định tại Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao...
 
>>chi tiết
Thẩm quyền chứng thực văn bản song ngữ Thẩm quyền chứng thực văn bản song ngữ
Giấy tờ, văn bản song ngữ là giấy tờ, văn bản được thể hiện đầy đủ bằng hai ngôn ngữ, trong đó có một ngôn ngữ là tiếng Việt và một ngôn ngữ là tiếng nước ngoài.
>>chi tiết
Điều kiện của người dịch theo Thông tư 03/2008/TT-BTP Điều kiện của người dịch theo Thông tư 03/2008/TT-BTP
Theo quy định tại điểm b khoản 5 Thông tư 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 79/2007/NĐ-CP thì.
>>chi tiết
Thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã Thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã
Theo quy định tại Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2005 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính.
>>chi tiết
Chứng nhận văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung Chứng nhận văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung
Khi phân chia tài sản chung vợ chồng (có quyền sử dụng đất), các bên có thể yêu cầu cơ quan công chứng hoặc cơ quan chứng thực chứng nhận việc phân chia đó.
>>chi tiết
Giấy tờ, văn bản cần chứng thực chữ ký và thẩm quyền chứng thực chữ ký Giấy tờ, văn bản cần chứng thực chữ ký và thẩm quyền chứng thực chữ ký
Theo quy định tại khoản 6 Điều 2 và Điều 3 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, thì “chứng thực chữ ký”.
>>chi tiết
Thẩm quyền công chứng, chứng thực việc khai nhận di sản là bất động sản Thẩm quyền công chứng, chứng thực việc khai nhận di sản là bất động sản
Trước hết chúng tôi xin lưu ý để bạn rõ hơn về thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch nói chung và chứng thực văn bản khai nhận thừa kế nói riêng của Ủy ban nhân dân cấp xã: Trước năm 2007.
>>chi tiết
Chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hết hạn Chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hết hạn
Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký quy định: Chứng thực bản sao...
 
>>chi tiết
Trang: 1 2 3 4 5  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan