Hội đồng bầu cử quốc gia, kiểm toán Nhà nước

Hiến pháp năm 2013 ban hành ngày 28/11/2013 quy định về hội đồng bầu cử quốc giá, kiểm toán Nhà nước như sau: Hiến pháp năm 2013 ban hành ngày 28/11/2013 quy định về hội đồng bầu cử quốc giá, kiểm toán Nhà nước như sau:
 
Hiến pháp năm 2013 ban hành ngày 28/11/2013 quy định về hội đồng bầu cử quốc giá, kiểm toán Nhà nước như sau:
>>chi tiết
Kiểm toán Nhà nước Kiểm toán Nhà nướcKiểm toán nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công...  >>chi tiết
Hội đồng bầu cử quốc gia Hội đồng bầu cử quốc giaHội đồng bầu cử quốc gia là cơ quan do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.. >>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan