Chính quyền địa phương

Khoản IX Hiến pháp 2013 ban hành ngày 28/11/2013  quy định về những điểm mới sửa đổi tại chính quyền địa phương Khoản IX Hiến pháp 2013 ban hành ngày 28/11/2013 quy định về những điểm mới sửa đổi tại chính quyền địa phương
 
Khoản IX Hiến pháp 2013 ban hành ngày 28/11/2013  quy định về những điểm mới sửa đổi tại chính quyền địa phương
 
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan