Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại

Văn phòng Thừa phát lại Văn phòng Thừa phát lạiVăn phòng Thừa phát lại là tổ chức hành nghề của Thừa phát lại. Tên gọi văn phòng Thừa phát lại phải bao gồm cụm từ “Văn phòng Thừa phát lại” và phần tên riêng liền sau. Việc đặt tên riêng và gắn biển hiệu thực hiện theo quy định của pháp luật... >>chi tiết
Quy định xử lý vi phạm đối với Thừa phát lại Quy định xử lý vi phạm đối với Thừa phát lạiĐiều 14 Nghị định số 61/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 24/7/2009 quy định các hình thức xử phạt vi phạm của Thừa phát lại: Tùy theo mức độ, tính chất vi phạm, Thừa phát lại có thể bị xử lý vi phạm hành chính... >>chi tiết
Các trường hợp miễn nhiệm Thừa phát lại Các trường hợp miễn nhiệm Thừa phát lạiThừa phát lại có thể bị miễn nhiệm trong các trường hợp: Miễn nhiệm theo nguyện vọng của cá nhân Thừa phát lại,  Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự... >>chi tiết
Thủ tục bổ nhiệm Thừa phát lại Thủ tục bổ nhiệm Thừa phát lạiĐiều 12 Nghị định số 61/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 24/7/2009 quy định thủ tục bổ nhiệm Thừa phát lại... >>chi tiết
Tiêu chuẩn bổ nhiệm Thừa phát lại Tiêu chuẩn bổ nhiệm Thừa phát lạiĐiều 10 Nghị định số 61/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 24/7/2009 bổ nhiệm Thừa phát lại cần những tiêu chuẩn: Là công dân Việt Nam, có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt... >>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan