Quy định chung về Thừa phát lại

Chi phí thực hiện công việc của Thừa phát lại Chi phí thực hiện công việc của Thừa phát lạiChi phí lập vi bằng và xác minh điều kiện thi hành án do người yêu cầu và văn phòng Thừa phát lại thỏa thuận theo công việc thực hiện hoặc theo giờ làm việc.. >>chi tiết
Những việc Thừa phát lại không được làm Những việc Thừa phát lại không được làmĐiều 6 Nghị định 61/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 24/7/2009 thì những việc Thừa phát lại không đươc làm gồm có: Không được tiết lộ thông tin về việc thực hiện công việc của mình, ... >>chi tiết
Nhiệm vụ, quyền hạn của Thừa phát lại Nhiệm vụ, quyền hạn của Thừa phát lại
 
Thừa phát lại phải đảm bảo tính trung thực, khách quan khi thực hiện công việc; nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; quy chế tổ chức, hoạt động và đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại...
>>chi tiết
Công việc Thừa phát lại được làm Công việc Thừa phát lại được làm
 
Thừa phát lại được thực hiện 4 nhóm công việc chính: tống đạt theo yêu cầu; lập vi bằng ; xác minh điều kiện thi hành án; trực tiếp tổ chức thi hành các bản án, quyết định của tòa án theo yêu cầu của đương sự...
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan