Xử lý vi phạm hành nghề luật sư

Hành vi vi phạm quy định về tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam Hành vi vi phạm quy định về tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt NamĐiều 7 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hành vi vi phạm về hoạt động tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam... >>chi tiết
Quy định xử lý vi phạm hành chính về mức xử phạt đối với hoạt động hành nghề luật sư Quy định xử lý vi phạm hành chính về mức xử phạt đối với hoạt động hành nghề luật sưĐiều 6 của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự... >>chi tiết
Vi phạm quy định về hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ, giấy phép đối với luật sư, tổ chức hành nghề luật sư Vi phạm quy định về hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ, giấy phép đối với luật sư, tổ chức hành nghề luật sưQuy định về hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề Luật sư, giấy đăng ký hành nghề luật sư, giấy phép hành nghề Luật sư tại Việt Nam; Hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề Luật sư.. >>chi tiết
Xử lý Luật sư vi phạm quy định của Luật Luật sư sửa đổi, bổ sung 2012 Xử lý Luật sư vi phạm quy định của Luật Luật sư sửa đổi, bổ sung 2012Luật sư Việt Nam vi phạm quy định của Luật Luật sư sửa đổi, bổ sung năm 2012, ngoài việc bị xử lý kỷ luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm còn bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự... >>chi tiết
Thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa khách hàng và luật sư Thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa khách hàng và luật sưTheo Điều 88 của Luât Luật sư sửa đổi, bổ sung 2012 thì trong trường hợp giữa khách hàng và luật sư, tổ chức hành nghề luật sư có tranh chấp liên quan đến hoạt động hành nghề luật sư thì Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư... >>chi tiết
Quyền khiếu nại quyết định, hành vi của Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư, các cơ quan của Liên đoàn luật sư Việt Nam Quyền khiếu nại quyết định, hành vi của Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư, các cơ quan của Liên đoàn luật sư Việt NamCá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình... >>chi tiết
Quyền khiếu nại quyết định kỷ luật của luật sư Quyền khiếu nại quyết định kỷ luật của luật sưViệc khiếu nại quyết định kỷ luật luật sư được quy định tại Điều 86 Luật Luật sư sửa đổi, bổ sung 2012:  Luật sư có quyền khiếu nại quyết định kỷ luật của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư đối với mình... >>chi tiết
Quy định xử lý kỷ luật đối với luật sư Quy định xử lý kỷ luật đối với luật sưLuật sư vi phạm quy định của Luật Luật sư sửa đổi bổ sung 2012, Điều lệ, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư và quy định khác của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm... >>chi tiết
Quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư tại địa phương Quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư tại địa phươngSở Tư pháp có nhiệm vụ và quyền hạn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư tại địa phương... >>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan