Quy định về Luật sư

Quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của luật sư Quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của luật sưĐiều 21 Luật Luật sư sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy định luật sư có quyền, nghĩa vụ sau đây. >>chi tiết
Quy định của pháp luật về những trường hợp bị thu hồi Thẻ luật sư Quy định của pháp luật về những trường hợp bị thu hồi Thẻ luật sưNhững trường hợp bị thu hồi Thẻ luật sư được quy định tại khoản 5 Điều 20 của Luật Luật sư sửa đổi, bố sung năm 2012. >>chi tiết
Thủ tục gia nhập đoàn luật sư Thủ tục gia nhập đoàn luật sưQuy định của pháp luật về thủ tục gia nhập đoàn luật sư. >>chi tiết
Những trường hợp không được cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư Những trường hợp không được cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sưQuy định của pháp luật về những trường hợp không được cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư >>chi tiết
Những trường hợp được cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư Những trường hợp được cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sưQuy định của pháp luật về những trường hợp được cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư. >>chi tiết
Những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư Những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sưĐiều 18 Luật Luật sư sửa đổi bổ sung, năm 2012, quy định người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư mà thuộc một trong những trường hợp sau đây thì bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư. >>chi tiết
Những trường hợp không được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư Những trường hợp không được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sưQuy định của pháp luật về những trường hợp không được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư. >>chi tiết
Quy định của pháp luật về việc cấp chứng chỉ hành nghề luật sư Quy định của pháp luật về việc cấp chứng chỉ hành nghề luật sưQuy định của pháp luật về việc cấp chứng chỉ hành nghề luật sư. >>chi tiết
Trường hợp được miễn giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư Trường hợp được miễn giảm thời gian tập sự hành nghề luật sưQuy định của pháp luật về trường hợp được miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư. >>chi tiết
Quy định của pháp luật về kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Quy định của pháp luật về kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sưQuy định của pháp luật về kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư. >>chi tiết
Quy định của pháp luật về tập sự hành nghề luật sư Quy định của pháp luật về tập sự hành nghề luật sưQuy định của pháp luật về tập sự hành nghề luật sư. >>chi tiết
Những trường hợp nào thì được miễn đào tạo nghề luật sư Những trường hợp nào thì được miễn đào tạo nghề luật sưNhững trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư. >>chi tiết
Tiêu chuẩn luật sư và điều kiện hành nghề luật sư Tiêu chuẩn luật sư và điều kiện hành nghề luật sư

Tiêu chuẩn luật sư: là công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có Bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề luật sư....
 
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan