Quy định hoạt động hành nghề của luật sư

Quy định về việc luật sư bí mật thông tin về vụ việc của khách hàng Quy định về việc luật sư bí mật thông tin về vụ việc của khách hàngViệc luật sư bí mật thông tin vụ, việc của khách hàng được quy định tại điều 25 Luật luật sư số 65/2006/QH11. >>chi tiết
Quy định của pháp luật về hình thức hành nghề của luật sư Quy định của pháp luật về hình thức hành nghề của luật sưHình thức hành nghề của luật sư được quy định tại Điều 23 Luật Luật sư sửa đổi, bổ sung năm 2012 >>chi tiết
Quy định của pháp luật về phạm vi hành nghề luật sư Quy định của pháp luật về phạm vi hành nghề luật sưPhạm vi hành nghề luật sư được quy định tại Điều 22 Luật Luật sư sửa đổi, bổ sung năm 2012. >>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan