Quy định hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt NamCăn cứ quy định của Luật Luật sư và pháp luật về hội, đại hội đại biểu luật sư toàn quốc thông qua Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt nam. Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam được áp dụng thống nhất đối với Liên đoàn luật sư >>chi tiết
Pháp luật về luật sư quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Liên đoàn luật sư Việt Nam Pháp luật về luật sư quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Liên đoàn luật sư Việt NamTheo quy định tại Điều 65 của Luật Luật sư sửa đổi, bổ sung năm 2012 thì Liên đoàn luật sư Việt Nam có nhiệm vụ, quyền hạn: Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, giám sát luật sư, Đoàn luật sư... >>chi tiết
Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn luật sư Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn luật sưĐiều 61 của Luật Luật sư sửa đổi, bổ sung năm 2012 thì Đoàn luật sư có nhiệm vụ, quyền hạn như Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của luật sư trong hành nghề, Cấp giấy chứng nhận người tập sự hành nghề luật sư... >>chi tiết
Quy định về Đoàn luật sư ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Quy định về Đoàn luật sư ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngĐoàn luật sư là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư ở tinh, thành phố trực thuộc trung ương, tổ chức và hoạt động theo Luật luật sư sửa đổi bổ sung năm 2012 và Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam... >>chi tiết
Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sưNghị định số 123/2013/NĐ – CP của Chính phủ ngày 14/10/2013 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư thì Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư bị thu hồi... >>chi tiết
Quyền và nghĩa vụ của luật sư hành nghề với tư cách cá nhân Quyền và nghĩa vụ của luật sư hành nghề với tư cách cá nhânQuyền, nghĩa vụ của luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động, của cơ quan, tổ chức thuê luật sư được thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động >>chi tiết
Hồ sơ đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân Hồ sơ đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhânLuật sư hành nghề với tư cách cá nhân đăng ký hành nghề tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có Đoàn luật sư mà luật sư đó là thành viên... >>chi tiết
Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân và dịch vụ pháp lý cho cá nhân, cơ quan, tổ chức Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân và dịch vụ pháp lý cho cá nhân, cơ quan, tổ chứcLuật sư hành nghề với tư cách cá nhân là luật sư làm việc theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức không phải là tổ chức hành nghề luật sư... >>chi tiết
Hồ sơ chuyển đổi từ Văn phòng luật sư thành Công ty luật Hồ sơ chuyển đổi từ Văn phòng luật sư thành Công ty luật Văn phòng luật sư có thể chuyển đổi thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty luật hợp danh trên cơ sở kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ của Văn phòng luật sư theo quy định của pháp luật... >>chi tiết
Chuyền đổi Công ty luật trách nhiệm hữu hạn và Công ty luật hợp danh Chuyền đổi Công ty luật trách nhiệm hữu hạn và Công ty luật hợp danh Công ty luật trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi sang hình thức công ty luật hợp danh. Công ty luật hợp danh có thể chuyển đổi sang hình thức công ty luật trách nhiệm hữu hạn... >>chi tiết
Hồ sơ sáp nhập Công ty luật Hồ sơ sáp nhập Công ty luậtNghị định số 123/2013/NĐ – CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ thì hồ sơ sáp nhập Công ty luật được gửi đến Sở Tư pháp nơi Công ty luật nhận sáp nhập đăng ký hoạt động >>chi tiết
Hồ sơ hợp nhất Công ty luật Hồ sơ hợp nhất Công ty luật
Nghị định số 123/2013/NĐ – CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định hồ sơ hợp nhất Công ty luật được gửi đến Sở Tư pháp nơi Công ty luật hợp nhất đăng ký hoạt động...
>>chi tiết
Hợp nhất, sáp nhập của tổ chức hành nghề luật sư Hợp nhất, sáp nhập của tổ chức hành nghề luật sưHai hoặc nhiều công ty luật cùng loại có thể hợp nhất thành một công ty luật mới bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty luật hợp nhất... >>chi tiết
Luật sư nước ngoài và tổ chức hành nghề luật sư Luật sư nước ngoài và tổ chức hành nghề luật sưChính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư quy định tổ chức hành nghề luật sư có thể ký kết hợp đồng lao động thuê luật sư nước ngoài ... >>chi tiết
Cơ sở của tổ chức hành nghề luật sư ở nước ngoài Cơ sở của tổ chức hành nghề luật sư ở nước ngoàiQuy định tại Điều 43 của Luật Luật sư sửa đổi, bổ sung năm 2012 thì tổ chức hành nghề luật sư được đặt trụ sở hành nghề luật sư ở nước ngoài >>chi tiết
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan