Những quy định chung

Luật sư là gì Luật sư là gìLuật sư là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của Luật Luật sư. >>chi tiết
Theo quy định của Luật Luật sư thì các hành vi nào luật sư bị nghiêm cấm ? Theo quy định của Luật Luật sư thì các hành vi nào luật sư bị nghiêm cấm ?
Luật Luật sư sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy định các hành vi nghiêm cấm luật sư không được thực hiện. Cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng ...
 
>>chi tiết
Tổ chức xã hội-nghề nghiệp của luật sư được pháp luật quy định như thế nào ? Tổ chức xã hội-nghề nghiệp của luật sư được pháp luật quy định như thế nào ?
Tổ chức xã hôi-nghề nghiệp của luật sư được thành lập để đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của luật sư, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư, giám sát...
 
>>chi tiết
Pháp luật về luật sư quy định nguyên tắc quản lý luật sư và hành nghề luật sư như thế nào ? Pháp luật về luật sư quy định nguyên tắc quản lý luật sư và hành nghề luật sư như thế nào ?
Quản lý luật sư và hành nghề luật sư được thực hiện thoe nguyên tắc kết hợp quản lý nhà nước với chế độ tư quản của tổ chức xã hội-nghề nghiệp của luật sư...
 
>>chi tiết
Hành nghề luật sư cần tuân theo những nguyên tắc nào ? Hành nghề luật sư cần tuân theo những nguyên tắc nào ?
Luật sư hành nghề cần tuân thủ 5 nguyên tắc sau: Tuân thủ theo hiến pháp và pháp luật...
 
>>chi tiết
Dịch vụ pháp lý của luật sư gồm những lĩnh vực gì ? Dịch vụ pháp lý của luật sư gồm những lĩnh vực gì ?
Dịch vụ pháp lý của luật sư bao gồm tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng và các dịch vụ pháp lý khác...
 
>>chi tiết
Chức năng xã hội của Luật Luật sư được pháp luật về luật sư quy định như thế nào ? Chức năng xã hội của Luật Luật sư được pháp luật về luật sư quy định như thế nào ?
Hoạt động nghề nghiệp của luật sư góp phần bảo vệ công lý, các quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, phát triển kinh tế-xã hội...
 
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan