Giới thiệu giáo trình đào tạo cán bộ hòa giải ở cơ sở

Giới thiệu giáo trình đào tạo cán bộ hòa giải ở cơ sở
Xuất phát từ thực tế cũng như nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa xã hội sâu sắc của công tác hòa giải cấp cơ sở, Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội đã biên soạn cuốn “Giáo trình đào tạo cán bộ hòa giải cơ sở” ... 
 
 
Video đã bị xóa

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   S46NRO
 

Video đã đăng

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan