Giới thiệu chương trình đào tạo cán bộ hòa giải ỏ cơ sở

Giới thiệu chương trình đào tạo cán bộ hòa giải ỏ cơ sở Hòa giải ở cơ sở là một truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Hoạt động hòa giải mang đậm tính chất nhân văn, vì mọi người và trên cơ sở tình người.
Video đã bị xóa

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   7UTEGK
 

Video đã đăng

Trang:  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan

Trang: