Tập thể lao động

 
Theo Khoản 12 Điều 5 Bộ luật lao động thì tập thể lao động là những người lao động cùng làm việc trong một doanh nghiệp, một ngành hoặc một bộ phận của doanh nghiệp. Tập thể lao động có quyền thương lượng định kỳ hoặc đột xuất với người sử dụng lao động nhằm:
 
- Giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động;
 
- Xác lập các điều kiện lao động mới;
 
- Giải quyết tranh chấp lao động;
 
- Ký kết thoả ước lao động tập thể. Đại diện tham gia thương lượng tập thể là Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện công đoàn cấp trên cơ sở nơi chưa có công đoàn; trong phạm vi ngành là Ban chấp hành công đoàn ngành.
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
Các từ có liên quan đến bài viết:

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   EMU8MU
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan