Khởi kiện vụ án dân sự


Theo quy định của pháp luật cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án kinh tế tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Vụ án kinh tế hay còn gọi là vụ án kinh doanh thương mại là vụ án phát sinh từ những tranh chấp sau:
 
1. Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận bao gồm:
 
A) Mua bán hàng hoá;
 
B) Cung ứng dịch vụ;
 
C) Phân phối;
 
D) Đại diện, đại lý;
 
Đ) Ký gửi;
 
E) Thuê, cho thuê, thuê mua;
 
G) Xây dựng;
 
H) Tư vấn, kỹ thuật;
 
I) Vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường sắt, đường bộ, đường thuỷ nội địa;
 
K) Vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường hàng không, đường biển;
 
L) Mua bán cổ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá khác;
 
M) Đầu tư, tài chính, ngân hàng;
 
N) Bảo hiểm;
 
O) Thăm dò, khai thác.
 
2. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận. 
 
3. Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.
 
4. Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại mà pháp luật có quy định. Khi phát sinh tranh chấp mà các bên không thể tự giải quyết tranh chấp thông qua con đường thương lượng, hòa giải thì có thể thực hiện quyền khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 
Trình tự, thủ tục giải quyết vụ án kinh tế được quy định cụ thể trong Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 được sửa đổi, bổ sung năm 2011.
 
 

Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 
 
Các từ có liên quan đến bài viết: Khởi kiện vụ án dân sự

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   RIBS7T
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan