Về việc nuôi con nuôi - Hỏi và đáp

Thay đổi họ,  tên con nuôi Thay đổi họ, tên con nuôi
 

Theo yêu cầu của cha mẹ nuôi, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc thay đổi họ, tên của con nuôi. 
>>chi tiết
Thủ tục nhận con riêng của vợ làm con nuôi Thủ tục nhận con riêng của vợ làm con nuôi

Thủ tục nhận con riêng của vợ làm con nuôi được thực hiện theo quy định tại Luật Nuôi con nuôi 2010 hướng dẫn cụ thể tại Nghị định số 19/2011/NĐ-CP

>>chi tiết
Điều kiện nhận con nuôi Điều kiện nhận con nuôi

Người nhận con nuôi trong nước phải có đủ các điều kiện được quy định tại Điều 14 Luật Nuôi con nuôi 2010...
 
>>chi tiết
Đối tượng được nhận làm con nuôi Đối tượng được nhận làm con nuôi

Đối tượng được nhận làm con nuôi được quy định tại Điều 8 Luật Nuôi con nuôi 2010...
 
>>chi tiết
Quy định về nuôi con nuôi Quy định về nuôi con nuôi
 
Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha, mẹ và con giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi.
>>chi tiết
Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt việc nuôi con nuôi Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt việc nuôi con nuôi

Hệ quả pháp lý của việc chấm dứt nuôi con nuôi được quy định tại Điều 27 Luật Nuôi con nuôi 2010...
>>chi tiết
Nhận làm con nuôi khi đã 18 tuổi Nhận làm con nuôi khi đã 18 tuổi
 
Uỷ ban nhân dân Phường trả lời như vậy là đúng theo quy định của Luật Nuôi con nuôi 2010...
 
>>chi tiết
Quy định của pháp luật về thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi Quy định của pháp luật về thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi
 
Thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi được quy định tại Điều 9 Luật Nuôi con nuôi 2010 hướng dẫn cụ thể tại Điều 2 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi.
>>chi tiết
Quy định của pháp luật về nghĩa vụ, quyền của cha mẹ và việc nuôi con nuôi Quy định của pháp luật về nghĩa vụ, quyền của cha mẹ và việc nuôi con nuôi

Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha, mẹ và con giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi. Việc nuôi con nuôi nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình.
>>chi tiết
Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt nuôi con nuôi Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt nuôi con nuôi
 
Nếu việc nuôi con nuôi giữa L và ông bà D được Toà án nhân dân quyết định và quyết định có hiệu lực thì các quyền và nghĩa vụ giữa họ cũng chấm dứt.
 
>>chi tiết
Chấm dứt việc nuôi con nuôi Chấm dứt việc nuôi con nuôi
  
Các trường hợp chấm dứt việc nuôi con nuôi được quy định tại Điều 27  Luật Nuôi con nuôi 2010...
>>chi tiết
Trường hợp người dân chỉ viết giấy tay để cho con nuôi Trường hợp người dân chỉ viết giấy tay để cho con nuôi

Đây là tình huống về cho nhận con nuôi còn xảy ra khá phổ biến trong thực tiễn đời sống nhân dân. Vấn đề phát sinh trong tình huống này là cả việc đăng ký khai sinh...
 
>>chi tiết
Xác minh nguồn gốc trẻ bị bỏ rơi để đăng ký nuôi con nuôi Xác minh nguồn gốc trẻ bị bỏ rơi để đăng ký nuôi con nuôi
 
Trong tình huống nói trên, vợ chồng anh Tráng nhận trẻ bị bỏ rơi làm con nuôi, tuy nhiên việc xác lập quan hệ nuôi con nuôi giữa vợ chồng anh Tráng và cháu bé...
>>chi tiết
Hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi Hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi

Hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi bao gồm: Hồ sơ của người được nhận con nuôi (quy định tại Điều 17 Luật Nuôi con nuôi 2010) và Hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi trong nước (quy định tại Điều 18 Luật Nuôi con nuôi 2010
>>chi tiết
Quy định về trình tự đăng ký nuôi con nuôi như thế nào Quy định về trình tự đăng ký nuôi con nuôi như thế nào

Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi được thực hiện theo quy định tại  Luật Nuôi con nuôi 2010 hướng dẫn cụ thể tại Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi.
>>chi tiết
Trang: 1 2 3 4  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan