Thủ tục kết hôn, ly hôn - Hỏi và đáp

Điều kiện kết hôn Điều kiện kết hôn
 
Điều 8 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 quy định: Nam nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các quy định sau đây...
 
>>chi tiết
Những trường hợp cấm kết hôn Những trường hợp cấm kết hôn
 
 Khoản 2 Điều 5  Luật hôn nhân gia đình năm 2014 quy định, việc kết hôn bị cấm trong những trường hợp sau đây...
 
>>chi tiết
Quyền yêu cầu tuyên hủy việc kết hôn trái pháp luật Quyền yêu cầu tuyên hủy việc kết hôn trái pháp luật
 
Theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây có quyền yêu cầu tuyên hủy việc kết hôn trái pháp luật... 
>>chi tiết
Quy định về việc không công nhận vợ chồng Quy định về việc không công nhận vợ chồng
Theo quy định tại điểm a khoản 3 của Nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 09/6/2000 của Quốc hội về việc thi hành Luật hôn nhân gia đình có quy định...
>>chi tiết
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kết hôn Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kết hôn
Căn cứ vào các Điều: 46, 47 và Điều 48 của Luật hôn nhân gia đình năm 2000; căn cứ Nghị định số 158 ngày 27/12/2005 của Chính phủ về quản lý hộ tịch thì việc kết hôn đã được đăng ký nhưng bản chính giấy chứng nhận kết hôn đã bị mất thì được đăng ký lại...
>>chi tiết
Xử lý vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng Xử lý vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng
Vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng là việc một người đã có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác, hoặc người chưa có vợ có chồng mà lại cố tình chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đã có vợ có chồng...
>>chi tiết
Quy định của pháp luật về thủ tục đăng ký kết hôn Quy định của pháp luật về thủ tục đăng ký kết hôn
Khi đăng ký kết hôn, mỗi bên nam nữ phải khai vào tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định kèm theo xác nhận tình trạng hôn nhân...
 
>>chi tiết
Quy định về thủ tục xin cấp lại đăng ký kết hôn Quy định về thủ tục xin cấp lại đăng ký kết hôn
Theo quy định tại Điều 60 Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch: bản sao và thẩm quyền cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch như sau... 
>>chi tiết
Thủ tục cấp lại đăng ký kết hôn Thủ tục cấp lại đăng ký kết hôn

Việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi đã được đăng ký, nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thì được đăng ký lại... 
>>chi tiết
Thủ tục cải chính tên mẹ trên giấy khai sinh của con Thủ tục cải chính tên mẹ trên giấy khai sinh của con
Thủ tục cải chính tên mẹ trên giấy khai sinh của con...

>>chi tiết
Xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn Xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn
Thủ tục xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn...
>>chi tiết
Ly hôn với người bị mắc bệnh tâm thần Ly hôn với người bị mắc bệnh tâm thần
Quy định của pháp luật về việc xin ly hôn với người bị mắc bệnh tâm thần...
 
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan