Phòng chống bạo lực gia đình - Hỏi và đáp

Các hình thức bạo lực gia đình, đối tượng của bạo lực gia đình và hậu quả Các hình thức bạo lực gia đình, đối tượng của bạo lực gia đình và hậu quả
 
Có 4 hình thức bạo lực gia đình: Bạo lực thân thể; Bạo lực kinh tế; Bạo lực tình dục; Bạo lực tinh thần. Đối tượng chủ yếu là nạn nhân của bạo lực gia đình gồm: Phụ nữ; Trẻ em; Người già ...
 
>>chi tiết
Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình
 
Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình là nơi chăm sóc, tư vấn, tạm lánh, hỗ trợ những điều kiện cần thiết khác cho nạn nhân bạo lực gia đình ...
 
>>chi tiết
Biện pháp cấm tiếp xúc theo quy định của Luật phòng chống bạo lực gia đình Biện pháp cấm tiếp xúc theo quy định của Luật phòng chống bạo lực gia đình
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra bạo lực gia đình quyết định áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc trong thời hạn không quá 3 ngày khi có đủ các điều kiện sau đây.
 
>>chi tiết
Những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của luật phòng chống bạo lực gia đình Những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của luật phòng chống bạo lực gia đình
 
Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng; Lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm ...
 
>>chi tiết
Trách nhiệm của cá nhân trong việc ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình Trách nhiệm của cá nhân trong việc ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình
 
Thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác ...
 
>>chi tiết
Trách nhiệm của gia đình để ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình Trách nhiệm của gia đình để ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình
 
Giáo dục, nhắc nhở thành viên gia đình thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn ...
 
>>chi tiết
Chăm sóc bệnh nhân bạo lực gia đình Chăm sóc bệnh nhân bạo lực gia đình
 
Khi khám và điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nạn nhân bạo lực gia đình được xác nhận việc khám và điều trị nếu có yêu cầu ...
 
 
>>chi tiết
Xử lý người có hành vi bạo lực gia đình Xử lý người có hành vi bạo lực gia đình
 
Điều 42 Luật Phòng chống bạo lực gia đình quy định: người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình sẽ bị xử lý như sau: Người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình ...
 
>>chi tiết
Các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật phòng chống bạo lực gia đình Các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật phòng chống bạo lực gia đình
 
Điều 2 và Điều 8 Luật phòng chống bạo lực gia đình quy định những hành vi bị cấm như sau: Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng...
>>chi tiết
Trách nhiệm của cá nhân trong việc ngăn chặn bạo lực gia đình Trách nhiệm của cá nhân trong việc ngăn chặn bạo lực gia đình
 
Trách nhiệm của cá nhân trong việc ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình được quy định tại Điều 31 Luật phòng chống bạo lực gia đình.
>>chi tiết
Trách nhiệm của gia đình trong việc ngăn chặn bạo lực gia đình Trách nhiệm của gia đình trong việc ngăn chặn bạo lực gia đình
 
Trách nhiệm của gia đình trong việc ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình được quy định tại Điều 32 Luật phòng chống bạo lực gia đình.
>>chi tiết
Quy định về việc chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Quy định về việc chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình
 
Việc chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quy định tại Điều 23 Luật phòng chống bạo lực gia đình.
>>chi tiết
Xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình Xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình
 
Người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự... 
>>chi tiết
Chính sách đối với người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình Chính sách đối với người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình
 
Chính sách của Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình đối với người trực tiếp tham gia phòng chống bạo lực gia đình được quy định tại Khoản 5 Điều 6 Luật Phòng chống bạo lực gia đình.
>>chi tiết
Nguyên tắc hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình Nguyên tắc hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
 
Nguyên tắc hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình được quy định tại Điều 12 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
>>chi tiết
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan