Những quy định chung về Hôn nhân và gia đình - Hỏi và đáp

Luật hôn nhân gia đình hiện hành của Việt Nam Luật hôn nhân gia đình hiện hành của Việt Nam
Luật hôn nhân và gia đình  đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2014, Bộ luật bao gồm 09 chương và 133 điều, có hiệu lực từ 01/01/2015.
>>chi tiết
Nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình Nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình
 
Theo quy định tại Điều 2 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014, chế độ hôn nhân gia đình gồm những nguyên tắc cơ bản sau đây... 
 
>>chi tiết
Khái niệm về chế chế độ hôn nhân gia đình Khái niệm về chế chế độ hôn nhân gia đình
 
Chế độ hôn nhân gia đình là toàn bộ những quy định của pháp luật về kết hôn, ly hôn, nghĩa vụ và quyền giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con, giữa các thành viên khác trong gia đình... 
>>chi tiết
Khái niệm kết hôn Khái niệm kết hôn
 
Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn...
 
>>chi tiết
Kết hôn trái với quy định pháp luật Kết hôn trái với quy định pháp luật
 
Kết hôn trái pháp luật được quy định quy định tại khoản 6 Điều 3 Luật hôn nhân gia đình năm 2014
>>chi tiết
Khái niệm hôn nhân Khái niệm hôn nhân

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật hôn nhân gia đình năm 2014: Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn.
 
>>chi tiết
Ly hôn là gì Ly hôn là gì
 
Theo quy định tại khoản 14 Điều 3 Luật hôn nhân gia đình năm 2014: Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án.
>>chi tiết
Khái niệm gia đình Khái niệm gia đình

Gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình 2014.
>>chi tiết
Khái niệm cấp dưỡng Khái niệm cấp dưỡng
Khái niệm cấp dưỡng được quy định tại khoản 24 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.
>>chi tiết
Quy định về bảo vệ chế độ hôn nhân gia đình Quy định về bảo vệ chế độ hôn nhân gia đình
 
Điều 5 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 quy định về bảo vệ chế độ hôn nhân gia đình như sau...
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan