Hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài - Hỏi và đáp

Kết hôn với người gốc Việt Nam có quốc tịch nước ngoài Kết hôn với người gốc Việt Nam có quốc tịch nước ngoài
Thủ tục kết hôn có yếu tố nước ngoài: Người Việt Nam mang quốc tịch Anh có thể được xác định là công dân Việt Nam hoặc công dân ...
 
>>chi tiết
Công dân Việt Nam có thể đi du lịch sang nước ngoài để đăng ký kết hôn với người nước ngoài Công dân Việt Nam có thể đi du lịch sang nước ngoài để đăng ký kết hôn với người nước ngoài
Theo khoản 3 Điều 3 Nghị định 68/2002/ NĐ - CP ngày 10/7/2002 đã được sửa đổi bổ sung bởi nghị định 69/2006/NĐ - CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều luật HNGĐ...
>>chi tiết
Kết hôn với người nước ngoài đã từng ly hôn Kết hôn với người nước ngoài đã từng ly hôn
Có thể đăng ký kết hôn tại Việt Nam vì theo quy định tại Điều 103 Luật hôn nhân gia đình về việc kết hôn có yếu tố nước ngoài  thì: " Trong việc kết hôn giữa công dân Viêt Nam...
>>chi tiết
Công dân Việt Nam đăng ký kết hôn tại nước ngoài Công dân Việt Nam đăng ký kết hôn tại nước ngoài
Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước mà một trong hai bên nam nữ hoặc cả hai bên nam nữ là công dân Việt Nam tạm trú, thực hiện việc đăng ký kết hôn. Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam nữ ...
>>chi tiết
Thủ tục kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam Thủ tục kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam
Quy định pháp luật hiện hành về thủ tục kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam.
>>chi tiết
Thủ tục thuận tình ly hôn khi chồng ở nước ngoài Thủ tục thuận tình ly hôn khi chồng ở nước ngoài
Quy định của pháp luật về thủ tục thuận tình ly hôn khi chồng ở nước ngoài.
>>chi tiết
Thủ tục ly hôn khi vợ ở nước ngoài không rõ địa chỉ Thủ tục ly hôn khi vợ ở nước ngoài không rõ địa chỉTheo quy định tại điều 85 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000: "Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Toà án giải quyết việc ly hôn... >>chi tiết
Thủ tục đăng ký việc nhận con Thủ tục đăng ký việc nhận con
Theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc xác định cha cho con nếu các bên tự nguyện và không có tranh chấp thuộc thẩm quyền của cơ quan hộ tịch... 
>>chi tiết
Thủ tục ly hôn giữa người nước ngoài với người Việt Nam Thủ tục ly hôn giữa người nước ngoài với người Việt Nam
Theo điểm c, khoản 1 Điều 34 Bộ luật tố tụng dân sự và khoản 3 Điều 102 Luật hôn nhân và gia đình thì Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương...
>>chi tiết
Thủ tục phỏng vấn khi kết hôn với người nước ngoài Thủ tục phỏng vấn khi kết hôn với người nước ngoài
Tại nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP thì việc phỏng vấn hai bên nam, nữ đăng ký kết hôn...
>>chi tiết
Thủ tục ly hôn với người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài Thủ tục ly hôn với người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài
Theo quy định tại khoản 1, Điều 85  Luật hôn nhân và gia đình thì vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc ly hôn...
>>chi tiết
Quy định của pháp luật về việc đăng ký kết hôn Quy định của pháp luật về việc đăng ký kết hôn
Điều 11 Luật hôn nhân và gia đình quy định: "Mọi nghi thức kết hôn không theo quy định tại Điều 14 của luật này đều không có giá trị pháp lý...
>>chi tiết
Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài
Điều 103 Luật hôn nhân gia đình quy định: "Trong việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn...
>>chi tiết
Thủ tục khám sức khỏe chuyên khoa tâm thần để làm thủ tục kết hôn với người nước ngoài Thủ tục khám sức khỏe chuyên khoa tâm thần để làm thủ tục kết hôn với người nước ngoài
Theo quy định của pháp luật về đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, trong hồ sơ của hai bên nam, nữ phải có giấy xác nhận của tổ chức y tế chuyên khoa tâm thần...
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan