Các quy định về cấp dưỡng - Hỏi và đáp

Thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng Thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng
 
Nghĩa vụ cấp dưỡng được quy định tại Điều 107 Luật Hôn nhân gia đình 2014.
>>chi tiết
Mức cấp dưỡng Mức cấp dưỡng
 
Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng, nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng...
>>chi tiết
Phương thức thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng Phương thức thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng

Việc cấp dưỡng có thể được thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần...
 
>>chi tiết
Quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng Quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng
 
Người được cấp dưỡng, cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó.
>>chi tiết
Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn
 
Sau khi ly hôn, cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con...
 
>>chi tiết
Nghĩa vụ cấp dưỡng của con đối với cha mẹ Nghĩa vụ cấp dưỡng của con đối với cha mẹ
 
Quy định của pháp luật về nghĩa vụ cấp dưỡng của con đối với cha mẹ...
 
>>chi tiết
Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình
 
Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình được thực hiện theo quy định tại Luật Hôn nhân gia đình 2014...
 
>>chi tiết
Các trường hợp chấm dứt thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng Các trường hợp chấm dứt thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng

Theo quy định tại Điều 118 Luật Hôn nhân gia đình 2014, nghĩa vụ cấp dưỡng chấm dứt trong các trường hợp sau đây...
 
>>chi tiết
Cấp dưỡng nuôi con trong trường hợp bố mẹ việc làm không ổn định Cấp dưỡng nuôi con trong trường hợp bố mẹ việc làm không ổn định
 
Sau khi ly hôn, vợ, chồng vẫn có nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con...
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan