Khung giá đất tỉnh Đắc Nông

Khung giá đất tỉnh Đắc Nông
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắc Nông và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn tỉnh Đắc Nông ...
 
(password to modify: hslaw.vn
Bảng giá đất Tỉnh Đắk Nông giai đoạn năm 2015 - 2019 Bảng giá đất Tỉnh Đắk Nông giai đoạn năm 2015 - 2019Bảng giá đất trên địa bàn Tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Đắk Nông Năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Đắk Nông Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND... >> Download
Tỉnh Đắc Nông - Khung giá đất năm 2013Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân ngày 28 tháng 12 năm 2012 quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Đắc Nông >> Download
Tỉnh Đắc Nông - Khung giá đất năm 2013Bảng giá chi tiết các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Đắc Nông theo Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông ngày 28 tháng 12 năm 2012 >> Download
Khung giá đất Thị Xã Gia Nghĩa Tỉnh Đắk Nông năm 2012Khung giá đất Thị Xã Gia Nghĩa Tỉnh Đắk Nông năm 2012... >> Download
Khung giá đất Huyện Tuy Đức Tỉnh Đắk Nông năm 2012Khung giá đất Huyện Tuy Đức Tỉnh Đắk Nông năm 2012... >> Download
Khung giá đất Huyện Krông Nô Tỉnh Đắk Nông năm 2012Khung giá đất Huyện Krông Nô Tỉnh Đắk Nông năm 2012... >> Download
Khung giá đất Huyện Đắk Song Tỉnh Đắk Nông năm 2012Khung giá đất Huyện Đắk ­Song Tỉnh Đắk Nông năm 2012... >> Download
Khung giá đất Huyện Đắk Mil Tỉnh Đắk Nông năm 2012Khung giá đất Huyện Đắk Mil Tỉnh Đắk Nông  năm 2012... >> Download
Khung giá đất Huyện Đắk Glong Tỉnh Đắk Nông năm 2012Khung giá đất Huyện Đắk Glong Tỉnh Đắk Nông năm 2012... >> Download
Khung giá đất Huyện Đắk R'Lấp Tỉnh Đắk Nông năm 2012Khung giá đất Huyện Đắk R'Lấp Tỉnh Đắk Nông năm 2012... >> Download
Khung giá đất Huyện Cư Jút Tỉnh Đắk Nông năm 2012Khung giá đất Huyện Cư Jút Tỉnh Đắk Nông  năm 2012... >> Download
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan