Khung giá đất tỉnh Sóc Trăng

Khung giá đất tỉnh Sóc Trăng
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Sóc Trăng, giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Sóc Trăng ...
Bảng giá đất Tỉnh Sóc Trăng giai đoạn năm 2015 - 2019 Bảng giá đất Tỉnh Sóc Trăng giai đoạn năm 2015 - 2019Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng áp dụng từ 01/01/2015 đến 31/12/2019 ban hành kèm theo Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Sóc Trăng năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Sóc Trăng năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND... >> Download
Đất ở Tỉnh Sóc Trăng - Khung giá đất năm 2013Đất ở theo Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND thông qua quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2013 >> Download
Đất trồng cây lâu năm Tỉnh Sóc Trăng - Khung giá đất năm 2013Đất trồng cây lâu năm theo Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND thông qua quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2013 >> Download
Đất trồng cây hàng năm Tỉnh Sóc Trăng - Khung giá đất năm 2013Đất trồng cây hàng năm theo Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND thông qua quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2013 >> Download
Đất nuôi trồng thủy sản Tỉnh Sóc Trăng - Khung giá đất năm 2013Đất nuôi trồng thủy sản theo Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND thông qua quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2013 >> Download
Phụ lục theo Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND về khung giá đất năm 2013 Tỉnh Sóc TrăngPhụ lục Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND thông qua quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2013 >> Download
Tỉnh Sóc Trăng - Khung giá đất năm 2013Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND thông qua quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2013 >> Download
Khung giá đất thành phố Sóc Trăng tỉnh Sóc Trăng năm 2012Khung giá đất thành phố Sóc Trăng năm 2012 >> Download
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan