Khung giá đất Tỉnh Bình Dương

Khung giá đất Tỉnh Bình Dương
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Bình Dương...
Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bình Dương Năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bình Dương Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND... >> Download
Tỉnh Bình Dương - Khung giá đất năm 2013Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 về việc quy định Khung giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Dương >> Download
Tỉnh Bình Dương - Khung giá đất năm 2013Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 về việc quy định Khung giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Dương >> Download
Quyết định ban hành khung giá đất trên địa bàn Tỉnh Bình Dương năm 2012Quyết định số: 66/2011/QĐ-UBND ban hành ngày 20/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bình Dương Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bình Dương năm 2012. >> Download
Giá đất Thị Xã Thuận An Tỉnh Bình Dương năm 2012Giá đất Thị Xã Thuận An năm 2012 kèm theo Quyết định số: 66/2011/QĐ-UBND ban hành ngày 20/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bình Dương Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bình Dương năm 2012. >> Download
Giá đất Thành Phố Thủ Dầu Một Tỉnh Bình Dương năm 2012Giá đất Thành Phố Thủ Dầu Một năm 2012 kèm theo Quyết định số: 66/2011/QĐ-UBND ban hành ngày 20/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bình Dương Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bình Dương năm 2012. >> Download
Giá đất Thị Xã Dĩ An Tỉnh Bình Dương năm 2012Giá đất Thị Xã Dĩ An năm 2012 kèm theo Quyết định số: 66/2011/QĐ-UBND ban hành ngày 20/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bình Dương Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bình Dương năm 2012. >> Download
Giá đất Huyện Dầu Tiếng Tỉnh Bình Dương năm 2012Giá đất Huyện Dầu Tiếng năm 2012 kèm theo Quyết định số: 66/2011/QĐ-UBND ban hành ngày 20/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bình Dương Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bình Dương năm 2012. >> Download
Giá đất Huyện Bến Cát Tỉnh Bình Dương năm 2012Giá đất Huyện Bến Cát năm 2012 kèm theo Quyết định số: 66/2011/QĐ-UBND ban hành ngày 20/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bình Dương Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bình Dương năm 2012. >> Download
Giá đất Huyện Tân Uyên Tỉnh Bình Dương năm 2012Giá đất Huyện Tân Uyên năm 2012 kèm theo Quyết định số: 66/2011/QĐ-UBND ban hành ngày 20/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bình Dương Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bình Dương năm 2012. >> Download
Giá đất Huyện Phú Giáo Tỉnh Bình Dương năm 2012Giá đất Huyện Phú Giáo năm 2012 kèm theo Quyết định số: 66/2011/QĐ-UBND ban hành ngày 20/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bình Dương Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bình Dương năm 2012. >> Download
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan