Pháp luật về thừa kế - Hỏi và đáp

Thủ tục mở thừa kế, phân chia di sản thừa kế và giải quyết tranh chấp quyền thừa kế - hỏi và đáp Thủ tục mở thừa kế, phân chia di sản thừa kế và giải quyết tranh chấp quyền thừa kế - hỏi và đáp
 
Bộ luật dân sự quy định về thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác quyền thừa kế...  
    
>>chi tiết
Thừa kế theo di chúc - Hỏi và đáp Thừa kế theo di chúc - Hỏi và đáp
 
Theo quy định tại Điều 646 Bộ luật dân sự, di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết ....
   
>>chi tiết
Thừa kế theo pháp luật - Hỏi và đáp Thừa kế theo pháp luật - Hỏi và đáp
 
Theo quy định của Bộ luật dân sự, thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định....

>>chi tiết
Quy định chung về thừa kế - Hỏi và đáp

Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật....
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan