Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân Điều 50, Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân như sau...
 
 

Câu hỏi: Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân được quy định như thế nào?
 
Trả lời: 
 
Điều 50, Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân như sau:
1. Trường hợp tăng, giảm vốn đầu tư đã đăng ký, chủ doanh nghiệp tư nhân phải gửi Thông báo về việc thay đổi vốn đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:
a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
b) Mức vốn đầu tư đã đăng ký, mức vốn đăng ký thay đổi và thời điểm thay đổi vốn đầu tư;
c) Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân.
Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin về vốn đầu tư của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
2. Trường hợp hồ sơ thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.
3. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân đến Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
 
 
 
 

 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
     Điện thoại: 043 724 6666; Di động: 090  574 6666 

Phản hồi khách hàng

Nguyễn Thị Phương Mai nói: Cho e hỏi, khi DNTN chuyển đổi thành công ty TNHH thì số giấy phép đăng ký kinh doanh không thay đổi, nhưng ngày đăng ký kinh doanh sẽ là ngày chuyển đổi có đúng không?
 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   7IX657
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan