Doanh nghiệp & hợp tác xã

Luật doanh nghiệp tư nhân Luật doanh nghiệp tư nhânLuật doanh nghiệp tư nhân được ban hành ngày 21 tháng 12 năm 1990... >>chi tiết
Luật doanh nghiệp nhà nước Luật doanh nghiệp nhà nướcLuật doanh nghiệp nhà nước số 14/2003/QH11 được ban hành vào ngày 26 tháng 11 năm 2003... >>chi tiết
Luật phá sản Luật phá sảnLuật này quy định điều kiện và việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; xác định nghĩa vụ về tài sản và các biện pháp bảo toàn tài sản; điều kiện, thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh, thủ tục thanh lý và tuyên bố phá sản; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên liên quan... >>chi tiết
Luật Doanh nghiệp Luật Doanh nghiệpLuật Doanh nghiệp năm 2005 của Việt Nam quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của các loại hình doanh nghiệp gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân, nhóm công ty. >>chi tiết
Luật Hợp tác xã Luật Hợp tác xãCùng với quá trình phát triển của phong trào hợp tác xã ở Việt Nam, các tổ chức quốc doanh Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Liên hiệp hợp tác xã tiểu thủ công ... xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ 9 (khoá IX) đã thông qua luật hợp tác xã >>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan