Chính sách xã hội

Luật Cư trú Luật Cư trúLuật Cư trú quy định về quyền tự do cư trú của công dân trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú. >>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan