Bưu chính & viễn thông

Luật viễn thông Luật viễn thôngLuật viễn thông quy định về hoạt động viễn thông, bao gồm đầu tư, kinh doanh viễn thông; viễn thông công ích; quản lý viễn thông; xây dựng công trình viễn thông; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động viễn thông... >>chi tiết
Luật bưu chính Luật bưu chínhLuật bưu chính quy định về hoạt động bưu chính; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động bưu chính và quản lý nhà nước về hoạt động bưu chính... >>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan