Các Bộ và Cơ quan ngang Bộ

Các Bộ và Cơ quan ngang Bộ
Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ 
Bộ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực.
 
 
 
 Hiện nay có 22 Bộ, cơ quan ngang bộ như sau:
 
1. Bộ Quốc phòng 
3. Bộ Ngoại giao
5. Bộ Tài chính 
7. Bộ Lao động - Thương binh và xã hội 
9. Bộ Xây dựng  
11. Bộ Giáo dục và đào tạo 
13. Bộ Kế hoạch và đầu tư 
15. Bộ Y tế 
17. Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch 
19. Văn phòng Chính phủ 
21. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
2. Bộ Công an
4. Bộ Tư pháp
6. Bộ Công thương 
8. Bộ Giao thông vận tải 
10. Bộ Thông tin và truyền thông 
12. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
14. Bộ Nội vụ 
16. Bộ Khoa học và Công nghệ
18. Bộ Tài nguyên môi trường
20. Thanh tra Chính phủ 
22. Ủy ban dân tộc 
 
Cơ cấu tổ chức của Bộ (không áp dụng đối với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an)
 
1. Các tổ chức giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước:
 
a) Vụ;
 
b) Văn phòng Bộ;
 
c) Thanh tra Bộ;
 
d) Cục;
 
đ) Tổng cục và tổ chức tương đương (sau đây gọi chung là tổng cục).
 
2. Các đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng Bộ:
 
a) Các đơn vị nghiên cứu chiến lược, chính sách về ngành, lĩnh vực;
 
b) Báo; Tạp chí; Trung tâm Thông tin hoặc Tin học;
 
c) Trường hoặc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Học viện thuộc Bộ.
 
3. Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc Bộ đã được cấp có thẩm quyền thành lập.
 
 4. Số lượng cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc Bộ quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này không quá 03 người.

 
 
 
 Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
  Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
 
Các từ có liên quan đến bài viết:

Phản hồi khách hàng

Nguyễn thị Bích Ngân nói: cho em hỏi, tại sao nhà nước ta lại chia ra bộ và cơ quan ngang bộ ạ?
 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   68SB4F
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan

Trang: 1 2