Thời hiệu khởi kiện phân chia di sản thừa kế

Thời hiệu khởi kiện phân chia di sản thừa kế Hiện nay, các tranh chấp phát sinh liên quan đến thừa kế ngày càng nhiều, một trong những yếu tố quan trọng để Tòa án xác định việc có thụ lý giải quyết vụ án tranh chấp việc phân chia di sản thừa kế hay không chính là xem xét thời hiệu khởi kiện…
 
 
 
 
Thời hiệu khởi kiện phân chia di sản thừa kế là thời hạn do pháp luật quy định mà khi hết thời hạn đó thì những người thừa kế mất quyền khởi kiện phân chia di sản. Theo quy định tại Điều 623 Bộ luật dân sự 2015, thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.
 
Hướng dẫn rõ hơn điều luật này, tại Tại Mục 2.4, Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/08/2004 của Hội đồng thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình có quy định về hai trường hợp không tính thời hiệu khởi kiện về thừa kế, đó là:
 
- Trường hợp có tài sản chung, tức là trong thời hạn 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế mà những người được thừa kế không có tranh chấp về quyền thừa kế và có văn bản cùng xác nhận là đồng thừa kế; Hoặc sau khi kết thúc thời hạn 10 năm mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về hàng thừa kế và đều thừa nhận di sản do người chết để lại chưa chia thì di sản đó chuyển thành tài sản chung của các đồng thừa kế. Nếu có tranh chấp, hoặc có yêu cầu về việc chia thừa kế, Tòa án sẽ giải quyết như sau:
 
+ Nếu người chết có để lại di chúc, mà các đồng thừa kế không có tranh chấp gì về bản di chúc này, đồng thời cùng thoả thuận với nhau về việc tài sản sẽ được chia theo di chúc khi những người thừa kế có nhu cầu, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo di chúc, bất cứ lúc nào có yêu cầu từ phía người thừa kế.
 
+ Nếu không có di chúc, mà các đồng thừa kế tự thảo thuận với nhau về phần mỗi người được hưởng khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo thoả thuận của họ, bất cứ lúc nào có yêu cầu từ phía người thừa kế.
 
+ Nếu không có di chúc và cũng không có thoả thuận giữa những người thừa kế về phần mỗi người được hưởng khi có nhu cầu chia tài sản, thì khi một trong những người thừa kế có yêu cầu về việc chia khối tài sản chung đó, việc chia này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về chia tài sản chung.
 
- Trường hợp người chết có để lại di sản thừa kế, nhưng di sản đó không nằm trong sự quản lý của những người thừa kế, mà đang do một người khác chiếm hữu bất hợp pháp, hay đang thuê, mượn, quản lý tài sản theo ủy quyền của người để lại di sản..., mà không đồng ý trả lại khi có yêu cầu của những người thừa kế thì những người thừa kế có quyền khởi kiện đòi lại số tài sản đó.
 
Để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của những người thừa kế, HSLAWS thực hiện tư vấn cho Quý khách hàng một số vấn đề liên quan đến phân chia di sản và khởi kiện phân chia di sản thừa kế theo pháp luật như sau:
 
- Tư vấn thời hiệu khởi kiện;
 
- Tư vấn trình tự, thủ tục khởi kiện;
 
- Tư vấn soạn đơn khởi kiện và hồ sơ khởi kiện;
 
- Tư vấn phân chia di sản thừa kế theo pháp luật;
 
- Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến thừa kế và khởi kiện thừa kế.
 
 
 
 
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS
Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
 
Các từ có liên quan đến bài viết:

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   YJHSIJ
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan