Phân chia tài sản chung là di sản thừa kế

Phân chia tài sản chung là di sản thừa kế

HSLAWS có nhiều kinh nghiệm tham tư vấn phân chia tài sản chung là di sản thừa kế. Khách hàng có thể yên tâm với dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp của chúng tôi
HSLAWS có nhiều kinh nghiệm tham tư vấn phân chia tài sản chung là di sản thừa kế. HSLAWS tư vấn Phân chia tài sản chung là di sản thừa kế, hồ sơ pháp lý, căn cứ khi phân chia tài sản chung là di sản, tài sản chung theo phần... 
Quyền lợi của Đồng thừa kế, Đồng sở hữu Quyền lợi của Đồng thừa kế, Đồng sở hữuKhi một người chết có để lại di sản, những người có quyền thừa kế được gọi chung là các đồng thừa kế. Nếu các đồng thừa kế chưa thực hiện việc chia di sản ngay sau thời điểm mở thừa kế hoặc có văn bản thỏa thuận về việc di sản đó trở thành tài sản chung của các đồng thừa kế thì họ trở thành đồng sở hữu đối với khối tài sản chung đó. >>chi tiết
Thẩm quyền giải quyết phân chia tài sản chung Thẩm quyền giải quyết phân chia tài sản chungKhi không thể thỏa thuận với nhau về việc phân chia tài sản chung là di sản, các đồng thừa kế có thể gửi Đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án cấp có thẩm quyền thực hiện việc phân chia di sản thừa kế theo quy định của pháp luật. >>chi tiết
Tài sản chung hợp nhất Tài sản chung hợp nhấtDi sản là toàn bộ tài sản do người chết để lại, bao gồm tài sản riêng và phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác, trong đó có tài sản chung hợp nhất. >>chi tiết
Tài sản chung theo phần Tài sản chung theo phầnTrong khối di sản mà người chết để lại, có những tài sản mà người chết là đồng sở hữu với người khác, và phần quyền sở hữu của họ đối với tài sản chung đó được xác định rõ ràng… >>chi tiết
Hồ sơ pháp lý, căn cứ Pháp luật khi phân chia tài sản chung Hồ sơ pháp lý, căn cứ Pháp luật khi phân chia tài sản chungKhi hết thời hiệu khởi kiện phân chia di sản thừa kế mà di sản chưa chia thì khối di sản đó trở thành tài sản chung của các đồng sở hữu là những người thừa kế... >>chi tiết
Quy trình giải quyết tranh chấp tài sản chung Quy trình giải quyết tranh chấp tài sản chungKhi một người chết để lại di sản, những người thừa kế hoặc sẽ phân chia di sản ngay sau thời điểm mở thừa kế, hoặc sẽ có văn bản thỏa thuận đó là tài sản chung và ủy quyền cho một người quản lý khối tài sản đó,… >>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan