Di chúc và tính hợp pháp của Di chúc

Di chúc hợp pháp Di chúc hợp pháp
 
Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Di chúc được coi là hợp pháp nếu có đủ các điều kiện ...
>>chi tiết
Di chúc không có hiệu lực pháp luật Di chúc không có hiệu lực pháp luật
 
Theo quy định tại Bộ luật dân sự về thừa kế, di chúc không có hiệu lực pháp luật toàn bộ hoặc một phần trong những trường hợp như sau ...
>>chi tiết
Thủ tục lập Di chúc Thủ tục lập Di chúc
 
Việc lập di chúc để định đoạt tài sản của người để lại di sản thể hiến ý chí và mong muốn của người đó là định đoạt tài sản đó cho những người mà họ mong muốn để lại di sản ....
>>chi tiết
Lưu giữ Di chúc theo ủy quyền Lưu giữ Di chúc theo ủy quyền
 
Lưu giữ di chúc theo ủy quyền là việc người lập di chúc ủy quyền cho cơ quan công chứng hoặc một cá nhân khác giữ bản di chúc của mình. Người lập di chúc có thể yêu cầu ...
>>chi tiết
Công bố Di chúc, mở thừa kế theo quy định của Pháp luật Công bố Di chúc, mở thừa kế theo quy định của Pháp luật
 
Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 về thừa kế, di chúc bằng văn bản được lưu giữ tại cơ quan công chứng thì công chứng viên là người công bố di chúc...
>>chi tiết
Thay đổi bổ sung, hủy bỏ Di chúc Thay đổi bổ sung, hủy bỏ Di chúcNgười để lại di sản có thể thay đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ di chúc đã lập trước đó… >>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan