Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp

Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp
 
Hiện nay, khái niệm Quản trị doanh nghiệp đang được tiếp cận theo nhiều góc độ khác nhau như là một lĩnh vực kinh doanh học, hay là cách thức để kiểm soát một doanh nghiệp
Hiện nay, khái niệm Quản trị doanh nghiệp đang được tiếp cận theo nhiều góc độ khác nhau như là một lĩnh vực kinh doanh học, hay là cách thức để kiểm soát một doanh nghiệp….Tuy nhiên, hiểu theo tư duy của luật học thì Quản trị doanh nghiệp là một hệ thống các thiết chế, chính sách, luật lệ nhằm định hướng, vận hành và kiểm soát doanh nghiệp. Quản trị doanh nghiệp cũng bao hàm mối quan hệ giữa nhiều bên, không chỉ trong nội bộ công ty mà còn những bên có lợi ích liên quan bên ngoài công ty; cơ quan quản lý Nhà nước, các đối tác kinh doanh và cả môi trường, cộng đồng, xã hội. Đào tạo quản trị doanh nghiệp chính là việc hướng dẫn các kỹ năng, kiến thức về lĩnh vực vận hành và kiểm soát doanh nghiệp cho các nhà lãnh đạo.
 

Đối ngoại và Kỹ năng giao tiếp quản lý Đối ngoại và Kỹ năng giao tiếp quản lý
 
Trong bất kỳ hoạt động nào, người quản lý cũng phải luôn tự tin tham gia vào hoạt động giao tiếp. Trong kinh doanh thì điều này càng quan trọng, họ luôn phải sẵn sàng để giao tiếp ...
>>chi tiết
Kỹ năng Kiểm tra - Giám sát - Khen Thưởng - Kỷ Luật Kỹ năng Kiểm tra - Giám sát - Khen Thưởng - Kỷ Luật
 
Kiểm tra – Giám sát – Khen thưởng – Kỷ luật là những kỹ năng tạo ra sự khác biệt giữa những nhà lãnh đạo tài ba với những nhà quản lý khác. Người quản lý giỏi ...
>>chi tiết
Kỹ năng xác lập Mục tiêu, xây dựng Kế hoạch Kỹ năng xác lập Mục tiêu, xây dựng Kế hoạch
 
Xây dựng kế hoạch là một quá trình xác định những mục tiêu và biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó. Việc xác định mục tiêu và xây dựng kế hoạch ...
>>chi tiết
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng lao động Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng lao động
 
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, việc tuyển dụng lao động là việc quan trọng hàng đầu mà các tổ chức, doanh nghiệp đều phải giải quyết. Việc xây dựng được một quy trình phỏng vấn ...
>>chi tiết
Kỹ năng động viên khuyến khích, tạo động lực làm việc Kỹ năng động viên khuyến khích, tạo động lực làm việc
 
Bất cứ nhân viên nào đều có nhiều mục đích khi vào làm việc tại doanh nghiệp của bạn. Bản thân mục đích đó luôn luôn biến đổi theo tác động của công việc và môi trường sống....
>>chi tiết
Kỹ năng Thuyết trình Kỹ năng Thuyết trình
 
Thuyết trình là một hình thức của giao tiếp, trong đó người thuyết trình trình bày một nhận định, quan điểm nhằm thuyết phục người nghe chấp nhận quan điểm của mình...
>>chi tiết
Kỹ năng điều hành tổ chức hội họp Kỹ năng điều hành tổ chức hội họp
 
Hội họp giữ một vai trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp và là một hoạt động cần thiết trong quá trình tiến hành công việc. Tại cuộc họp những vướng mắc ...
>>chi tiết
Kỹ năng quản lý, lãnh đạo Kỹ năng quản lý, lãnh đạo
 
Doanh nghiệp muốn hoạt động tốt và có hiệu quả thì người đứng đầu doanh nghiệp cần phải có kỹ năng quản lýkỹ năng lãnh đạo. Hai kỹ năng này sẽ bổ trợ cho nhau ...
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan