Những quy định chung về đăng ký doanh nghiệp - Hỏi và đáp

Quyền thành lập doanh nghiệp và nghĩa vụ đăng ký doanh nghiệp của người lập doanh nghiệp Quyền thành lập doanh nghiệp và nghĩa vụ đăng ký doanh nghiệp của người lập doanh nghiệp
 
Điều 5 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15-04-2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định quyền thành lập doanh nghiệp và nghĩa vụ đăng ký doanh nghiệp của người thành lập doanh nghiệp như sau...
>>chi tiết
Doanh nghiệp tư nhân và Công ty TNHH một thành viên có gì giống và khác nhau Doanh nghiệp tư nhân và Công ty TNHH một thành viên có gì giống và khác nhau
 
Giữa Doanh nghiệp tư nhân và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có gì giống nhau và khác nhau...
>>chi tiết
Công ty TNHH một thành viên có được giảm vốn điều lệ Công ty TNHH một thành viên có được giảm vốn điều lệ
 
Cho hỏi công ty TNHH một thành viên có được giảm vốn điều lệ hay không...
 
>>chi tiết
Ngành nghề kinh doanh yêu cầu có chứng chỉ hành nghề của người giữ chức danh quản lý Ngành nghề kinh doanh yêu cầu có chứng chỉ hành nghề của người giữ chức danh quản lý
 
Theo quy định của pháp luật, các ngành nghề sau đây yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề của người giữ chức danh quản lý của doanh nghiệp...
>>chi tiết
Làm sao để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Làm sao để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Điều 24 Luật Doanh nghiệp quy định điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau...
>>chi tiết
Nên lập công ty cổ phần hay công ty TNHH Nên lập công ty cổ phần hay công ty TNHH
 
Việc thành lập công ty TNHH hay công ty cổ phần là quyền của cá nhân, tổ chức. Căn cứ theo mô hình, tính chất tổ chức để lựa chọn loại hình công ty cho phù hợp...
>>chi tiết
Quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư Quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư

Quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư...
 
>>chi tiết
Nguyên tắc áp dụng để giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp Nguyên tắc áp dụng để giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp
Điều 4 Nghị định số 43/2010/ NĐ-CP ngày 15-04-2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định nguyên tắc áp dụng để giải quyết  thủ tục đăng ký doanh nghiệp... 
>>chi tiết
Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
Khoản 5 điều 3 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15-04-2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định... 
>>chi tiết
Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia
Khoản 4 điều 3 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15-04-2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định...
 
>>chi tiết
Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia
Khoản 3, điều 3, nghị định số 43/2010/ NĐ-CP ngày 15-04-2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định...
>>chi tiết
Quy định về giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Quy định về giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp
Khoản 2, điều 3 Nghị Định số 43/2010/NĐ-CP  ngày 15-04-2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp quy định... 
>>chi tiết
Nội dung khi đăng ký doanh nghiệp Nội dung khi đăng ký doanh nghiệp
Khoản 1 điều 3 nghị định số 43/ 2010/ NĐ-CP ngày 15-04-2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp quy định...
 
>>chi tiết
Đối tượng áp dụng trong Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ Đối tượng áp dụng trong Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ
Điều 2 nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15-04-2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nhiệp quy định áp dụng cho các đối tượng sau...
>>chi tiết
Lĩnh vực điều chỉnh và hiệu lực thi hành của Nghị đinh 43/2010/NĐ-CP Lĩnh vực điều chỉnh và hiệu lực thi hành của Nghị đinh 43/2010/NĐ-CP
Điều 1 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15-04-2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp...
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan