Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện - Hỏi và đáp

Lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài Lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài
Khoản 5 Điều 37 Luật Doanh nghiệp quy định...
>>chi tiết
Văn phòng đại diện có được khắc con dấu riêng Văn phòng đại diện có được khắc con dấu riêng
Văn phòng đại diện được quyền đăng kí con dấu riêng...
>>chi tiết
Hồ sơ thành lập công ty cổ phần Hồ sơ thành lập công ty cổ phần
Điều 20 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần như sau...
>>chi tiết
Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên
Điều 20 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên...
>>chi tiết
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh
Điều 33 Nghị định số 43/2010/NĐ – CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện...
>>chi tiết
Lệ phí đăng ký doanh nghiệp Lệ phí đăng ký doanh nghiệp
Điều 32 Nghị định số 43/2010/NĐ – CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về lệ phí đăng ký doanh nghiệp như sau...
>>chi tiết
Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp
Điều 31 Nghị định số 43/2010/NĐ – CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định việc cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau...
>>chi tiết
Hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Điều 30 Nghị định số 43/2010/NĐ – CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau...
>>chi tiết
Quy định về cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Quy định về cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Điều 29 Nghị định số 43/2010/NĐ – CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau...
>>chi tiết
Quy định về thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Quy định về thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Điều 28 Nghị định số 43/2010/NĐ – CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau...
>>chi tiết
Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử
Điều 27 Nghị định số 43/2010/NĐ – CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử như sau...
>>chi tiết
Quy trình phối hợp tạo và cấp mã doanh nghiệp Quy trình phối hợp tạo và cấp mã doanh nghiệp
Điều 26 Nghị định số 43/2010/NĐ – CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về quy trình phối hợp tạo và cấp mã số doanh nghiệp như sau...
>>chi tiết
Trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
Điều 25 Nghị định số 43/2010/NĐ – CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định trình tự thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp như sau... 
>>chi tiết
Giấy tờ chứng thực cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Giấy tờ chứng thực cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ – CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định các giấy tờ chứng thực cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp như sau... 
>>chi tiết
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp
Điều 23 Nghị định số 43/2010/NĐ – CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp...
>>chi tiết
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan