Đăng ký tên doanh nghiệp - Hỏi và đáp

Tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký Tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký
Điều 42 Luật Doanh nghiệp quy định các trường hợp sau đây được coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký...
>>chi tiết
Xử lý vi phạm trong việc đặt tên doanh nghiệp Xử lý vi phạm trong việc đặt tên doanh nghiệp
Điều 18 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về việc xử lý đổi với trường hợp tên doanh nghiệp vi phạm quy định về sở hữu công nghiệp như sau...
>>chi tiết
Quy định về việc đặt tên doanh nghiệp Quy định về việc đặt tên doanh nghiệp
Điều 18 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định các vấn đề liên quan đến đặt tên doanh nghiệp như sau...
 
>>chi tiết
Tên trùng và tên gây nhầm lẫn trong đăng ký tên doanh nghiệp Tên trùng và tên gây nhầm lẫn trong đăng ký tên doanh nghiệp
Tên trùng và tên gây nhầm lẫn của doanh nghiệp được quy định tại Điều 42, Luật doanh nghiệp 2014 ....
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan