Đăng ký tên doanh nghiệp - Hỏi và đáp

Tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký Tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký
Điều 34 Luật Doanh nghiệp quy định các trường hợp sau đây được coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký...
>>chi tiết
Xử lý vi phạm trong việc đặt tên doanh nghiệp Xử lý vi phạm trong việc đặt tên doanh nghiệp
Điều 17 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15-04-2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về việc xử lý đổi với trường hợp tên doanh nghiệp vi phạm quy định vè sở hữu công nghiệp như sau...
>>chi tiết
Quy định về việc đặt tên doanh nghiệp Quy định về việc đặt tên doanh nghiệp
Điều 16 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15-04-2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định các vấn đề khác liên quan đến đặt tên doanh nghiệp như sau...
 
>>chi tiết
Tên trùng và tên gây nhầm lẫn trong đăng ký tên doanh nghiệp Tên trùng và tên gây nhầm lẫn trong đăng ký tên doanh nghiệp
Tên trùng là trường hợp tên của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký được viết và đọc bằng tiếng Việt hoàn toàn giống với tên của doanh nghiệp đã đăng ký...
>>chi tiết
Những điều cấm trong đặt tên của Doanh nghiệp Những điều cấm trong đặt tên của Doanh nghiệp
Điều 14 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15-04-2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định những điều cầm trong đặt tên Doanh nghiệp như sau...
>>chi tiết
Những yêu cầu cần có khi đặt tên doanh nghiệp Những yêu cầu cần có khi đặt tên doanh nghiệp
Điều 13 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15-04-2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định những yêu cầu cần có khi đặt tên doanh nghiệp như sau...
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan