Tư vấn pháp luật Quốc tế về Sở hữu Trí tuệ

Cơ chế hợp thức hóa quyền tác giả trên các khu vực lãnh thổ Cơ chế hợp thức hóa quyền tác giả trên các khu vực lãnh thổ
 
Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản đối với tác phẩm ...
>>chi tiết
Công nhận đương nhiên và thủ tục thông báo quyền Sở hữu Trí tuệ Công nhận đương nhiên và thủ tục thông báo quyền Sở hữu Trí tuệ
 
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam...
>>chi tiết
Các Công ước, Hiệp định, Nghị định thư về Sở hữu Trí tuệ Các Công ước, Hiệp định, Nghị định thư về Sở hữu Trí tuệ
 
Sở hữu trí tuệ được hiểu là việc sở hữu các tài sản trí tuệ – những kết quả từ hoạt động tư duy, sáng tạo của con người. Đối tượng của loại sở hữu này là các tài sản phi vật chất nhưng có giá trị kinh tế, tinh thần ...
>>chi tiết
Pháp luật Việt Nam về Sở hữu Trí tuệ Pháp luật Việt Nam về Sở hữu Trí tuệ
 
Từ năm 1995 đến năm 2005, toàn bộ hệ thống quy định hiện hành của nước ta về bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ chủ yếu được xây dựng trên cơ sở của Bộ luật dân sự... 
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan