Dịch vụ Bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Dịch vụ Bảo hộ chỉ dẫn địa lý
 
 HSLAW đã hỗ trợ thành công nhiều tỉnh thành đăng ký Chỉ dẫn địa lý và hỗ trợ nhiều khách hàng nước ngoài đăng ký Chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam. HSLAW tự tin rằng các dịch vụ mà HSLAW cung cấp cho quý khách là chuyên nghiệp và hoàn hảo


Các dịch vụ HSLAWS cung cấp bao gồm:
 
- Đánh giá khả năng đăng ký Chỉ dẫn địa lý
- Tư vấn liên quan đến việc lựa chọn và sử dụng Chỉ dẫn địa lý
- Tra cứu và cung cấp thông tin về việc đăng ký và sử dụng Chỉ dẫn địa lý
- Nộp đơn và tiến hành các thủ tục pháp lý đăng ký Chỉ dẫn địa lý
- Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý gia hạn Văn bằng bảo hộ Chỉ dẫn địa lý
- Tư vấn về việc sử dụng Chỉ dẫn địa lý đã đăng ký.
- Tư vấn và tiến hành giải quyết xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với Chỉ dẫn địa lý. - Tư vấn và đại diện khách hàng tiến hành đăng ký Chỉ dẫn địa lý ra các nước trên thế giới.
- Tư vấn giải quyết khiếu nại, tranh tụng liên quan đến Chỉ dẫn địa lý
Trang:  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan

Trang: