Đăng ký bảo hộ Sở hữu Trí tuệ

Đăng ký bảo hộ Logo độc quyền Đăng ký bảo hộ Logo độc quyền
 
LOGO là tín hiệu tạo hình thẩm mỹ có cấu trúc hoàn chỉnh chứa đựng một lượng thông tin hàm súc biểu đạt năng lực hoạt động của một công ty, một tổ chức, một hoạt động ...
>>chi tiết
Đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu hàng hóa Đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu hàng hóa
 
Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu hàng hóa có thể là từ ngữ, hình ảnh ...
>>chi tiết
Đăng ký bảo hộ Phát minh sáng chế Đăng ký bảo hộ Phát minh sáng chế
 
Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế được bảo hộ cần đáp ứng ...
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan