Bảo hộ nhãn hiệu, logo

Bảo hộ nhãn hiệu, logo

Trong các hoạt động kinh doanh ngày nay, nhãn hiệu hàng hoá, logo thương hiệu là một phần không thể thiếu đối với các doanh nghiệp. Đăng ký logo thương hiệu độc quyền nhằm xác lập quyền sở hữu trí tuệ ... 
Nhãn hiệu hàng hóa, logo thương hiệu một mặt công khai khẳng định tới người tiêu dùng về sự hiện diện của nó, mặt khác ngầm chỉ ra rằng đã là nhãn hiệu hàng hóa thì đương nhiên nó phải thuộc quyền sở hữu của một chủ sở hữu nhất định, các chủ thể khác không được sử dụng dấu hiệu đó nữa.
  
Các dịch vụ HSLAWS cung cấp bao gồm
 - Tư vấn phân nhóm lĩnh vực bảo hộ độc quyền nhãn hiệu hàng hoá, logo thương hiệu theo Bảng phân loại Nice IX của Quốc Tế.
 - Tư vấn cho doanh nghiệp điều chỉnh nhãn hiệu hàng hoá, logo thương hiệu khi xảy ra tình trạng tương tự với những logo thương hiệu đã đăng ký bảo hộ.
 - Thiết kế miễn phí logo mới cho doanh nghiệp dựa trên các kết quả tra cứu sơ bộ nhằm tránh sự trùng lắp khi đăng ký bảo hộ.
 - Tư vấn mô tả logo đăng ký một cách chính xác nhất nhằm bảo hộ tuyệt đối ý nghĩa và cách thức trình bày của logo.

Chuyển nhượng li-xăng logo, thương hiệu Chuyển nhượng li-xăng logo, thương hiệu
 
Với một thương hiệu nổi tiếng, các sản phẩm, hàng hóa sẽ tiêu thụ mạnh hơn trên thị trường. Nhưng để gây dựng được một thương hiệu nổi tiếng phải trải qua một thời gian dài phát triển và khẳng định vị thế của mình trên thị trường...
 
  
>>chi tiết
Chấm dứt hiệu lực Văn bằng bảo hộ đăng ký nhãn hiệu, logo Chấm dứt hiệu lực Văn bằng bảo hộ đăng ký nhãn hiệu, logo
 
Các logo, nhãn hiệu đã được bảo hộ sẽ bị chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp như: Chủ văn bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực theo quy định ....
 
  
>>chi tiết
Cấp lại, cấp phó Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, logo Cấp lại, cấp phó Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, logo
 
Chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, logo hoàn toàn có thể xin cấp lại, cấp phó Giấy chứng nhận trong các trường hợp Văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ bị mất ...
 
  
>>chi tiết
Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, logo Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, logo
 
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm. Để được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trong vòng 06 tháng trước ngày ...

>>chi tiết
Đăng ký bảo hộ logo, nhãn hiệu Đăng ký bảo hộ logo, nhãn hiệu
 
Đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa, logo thương hiệu một mặt công khai khẳng định tới người tiêu dùng về sự hiện diện của nó (có mặt một sản phẩm/hoặc một dịch vụ mang nhãn hiệu đó trên thị trường) ...
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan