Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
Kiểu dáng công nghiệp ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng trong cuộc tranh đua giữa các nhà sản xuất để giành giật thị trường.
Một kiểu dáng hấp dẫn thị hiếu người tiêu dùng sẽ làm tăng giá trị thương mại của sản phẩm và có thể coi là một loại tài sản quan trọng của nhà sản xuất. Do vậy, kiểu dáng đó phải được bảo hộ để chống lại việc các đối thủ cạnh tranh sao chép nó và hưởng lợi bất hợp pháp trên thành quả sáng tạo và đầu tư của nhà sản xuất.
  
Khi Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ thì chủ sở hữu kiểu dáng có độc quyền sử dụng. Mọi hành vi sử dụng kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ mà không xin phép chủ sở hữu đều bị coi là xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp.
 

Chấm dứt hiệu lực bảo hộ kiểu dáng công nghiệp Chấm dứt hiệu lực bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
 
Văn bằng bảo hộ bị chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây: Chủ văn bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực theo quy định; Chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố ...
 
  
>>chi tiết
Sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển giao đơn Sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển giao đơn
 
Người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung các tài liệu đơn trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ...
>>chi tiết
Gia hạn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp Gia hạn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
 
Gia hạn văn bằng bảo hộ Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được gia hạn nhiều nhất 02 lần liên tiếp, mỗi lần 05 năm. Để được gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp ...
 
  
>>chi tiết
Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
 
Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp ...
 
  
>>chi tiết
Huỷ bỏ hiệu lực bảo hộ kiểu dáng công nghiệp Huỷ bỏ hiệu lực bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
 
Hủy bỏ văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp được chia ra thành hai trường hợp là tự nguyện hủy bỏ, bắt buộc phải hủy bỏ toàn bộ hay một phần hiệu lực của văn bằng bảo hộ.
 
  
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan