Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
Kiểu dáng công nghiệp ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng trong cuộc tranh đua giữa các nhà sản xuất để giành giật thị trường.
Một kiểu dáng hấp dẫn thị hiếu người tiêu dùng sẽ làm tăng giá trị thương mại của sản phẩm và có thể coi là một loại tài sản quan trọng của nhà sản xuất. Do vậy, kiểu dáng đó phải được bảo hộ để chống lại việc các đối thủ cạnh tranh sao chép nó và hưởng lợi bất hợp pháp trên thành quả sáng tạo và đầu tư của nhà sản xuất.
  
Khi Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ thì chủ sở hữu kiểu dáng có độc quyền sử dụng. Mọi hành vi sử dụng kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ mà không xin phép chủ sở hữu đều bị coi là xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp.
 

Trang:  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan

Trang: