Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) Hợp đồng hợp tác kinh doanh là hình thức đầu tư được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập pháp nhân.
Tổng quan về hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC Tổng quan về hợp đồng hợp tác kinh doanh BCCTổng quan về hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC.... >>chi tiết
Những ưu điểm và hạn chế khi đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) Những ưu điểm và hạn chế khi đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)Những ưu điểm và hạn chế khi đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) như sau.... >>chi tiết
Thủ tục đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh Thủ tục đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanhThủ tục đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh được quy định cụ thể tại Nghị định 108/2006 NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2005. >>chi tiết
Đầu tư hợp đồng hợp tác kinh doanh có yếu tố nước ngoài Đầu tư hợp đồng hợp tác kinh doanh có yếu tố nước ngoàiHợp đồng hợp tác kinh doanh là loại hình đầu tư đơn giản, nhanh chóng, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Để tạo thuận lợi cho việc đầu tư hợp tác kinh doanh có yếu tố nước ngoài, Luật Đầu tư 2005 đã quy định cụ thể vấn đề này. >>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan