Chính sách giáo dục dành cho người khuyết tật - Hỏi và đáp

Pháp luật quy định như thế nào về việc thành lập và hoạt động của trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập ? Pháp luật quy định như thế nào về việc thành lập và hoạt động của trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập ?

Theo khoản 3, 4 điều 31  Luật người khuyết tật, việc thành lập và hoạt động của trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập phải bảo đảm điều kiện sau đây...
 
>>chi tiết
Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập có nhiệm vụ gì ? Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập có nhiệm vụ gì ?

Theo khoản 2, điều 31  Luật người khuyết tậttrung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập có nhiệm vụ sau đây: Phát hiện khuyết tật để tư vấn lựa chọn phương thức...
 
>>chi tiết
Thế nào là trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập ? Thế nào là trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập ?

Theo khoản 1, điều 31  Luật người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập là cơ sở cung cấp nội dung chương trình, thiết bị, tài liệu dạy và học, các dịch...
 
>>chi tiết
Hãy nêu trách nhiệm của cơ sở giáo dục trong việc thực hiện giáo dục đối với người khuyết tật ? Hãy nêu trách nhiệm của cơ sở giáo dục trong việc thực hiện giáo dục đối với người khuyết tật ?

Theo điều 30  Luật người khuyết tật, cơ sở giáo dục trong việc thực hiện giáo dục đối với người khuyết tật có trách nhiệm sau đây: Bảo đảm các điều kiện dạy và học phù hợp đối...
 
>>chi tiết
Hãy nêu những thủ tục cần thiết để học sinh sinh viên là người khuyết tật được hưởng chính sách tín dụng đối với học sinh sinh viên ? Hãy nêu những thủ tục cần thiết để học sinh sinh viên là người khuyết tật được hưởng chính sách tín dụng đối với học sinh sinh viên ?

Theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh sinh viên (áp dụng cho cả người nghèo): Học sinh, sinh viên là...
 
>>chi tiết
Hãy nêu những thủ tục cần thiết để học sinh, sinh viên là người khuyết tật được cấp học bổng chính sách ? Hãy nêu những thủ tục cần thiết để học sinh, sinh viên là người khuyết tật được cấp học bổng chính sách ?

Theo thông tư 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC. Hồ sơ xét, cấp học bổng chính sách: Bản sao giấy khai sinh, bản sao hợp lệ giấy báo trúng tuyển, giấy xác nhận...
 
>>chi tiết
Thế nào là “giáo dục bán hòa nhập” cho người khuyết tật ? Thế nào là “giáo dục bán hòa nhập” cho người khuyết tật ?

Theo điều 2  Luật người khuyết tật: giáo dục bán hòa nhập là phương thức giáo dục kết hợp giữa giáo dục hòa nhập và giáo dục chuyên biệt cho người khuyết tật...
 
>>chi tiết
Thế nào là “giáo dục hòa nhập” cho người khuyết tật ? Thế nào là “giáo dục hòa nhập” cho người khuyết tật ?

Theo điều 2  Luật người khuyết tật: giáo dục hòa nhập là phương thức giáo dục chung người khuyết tật với người không khuyết tật trong cơ sở giáo dục......
 
>>chi tiết
Thế nào là “giáo dục chuyên biệt” cho người khuyết tật ? Thế nào là “giáo dục chuyên biệt” cho người khuyết tật ?

Theo điều 2  Luật người khuyết tật: giáo dục chuyên biệt là phương thức giáo dục dành riêng cho người khuyết tật trong cơ sở giáo dục...
 
>>chi tiết
Người khuyết tật học hòa nhập được hưởng những quyền lợi gì ? Người khuyết tật học hòa nhập được hưởng những quyền lợi gì ?

Theo quy định điều 19 Quyết định số 23/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/3/2006 ban hành quy định về giáo dục hoà nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật: những quyền lợi...
 
 
>>chi tiết
Người khuyết tật được hưởng những ưu đãi gì trong giáo dục ? Người khuyết tật được hưởng những ưu đãi gì trong giáo dục ?

Theo khoản 1, 2, 3, điều 27  Luật người khuyết tật, người khuyết tật được hưởng những ưu đãi sau: Nhà nước tạo điều kiện để người khuyết tật được học tập...
 
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan